Седемте най-ужасяващи неща в космоса

От мегакомети до измамни черни дупки, тези страхотни явления правят Вселената наистина опасно място.   Регионът между нашата родна планета и всичко останало във Вселената

Нова следа за произхода на Луната

  Хората винаги са имали интерес към Луната, но сериозното им отношение по темата започва едва след наблюденията на Галилео Галилей. В продължение на близко

Марс – Червената планета

  Марс, като четвърта планета отстояща от Слънцето, представлява сух и скалист свят, чийто емблематичен червен цвят му е спечелил прозвището Червената планета. Той е

ПОСЛЕДНИ БРОЕВЕ НА БЪЛГАРСКА НАУКА

От списанието:

Как да говорим с ръцете си

  Жестовете изпълняват много роли в комуникацията, ученето и разбирането както за тези, които ги гледат, така и за тези, които ги правят. Те са

Хипотезата за нашите три мозъка

Базалните ганглии на човешкия мозък.   Широко разпространено погрешно схващане е, че с развитието на гръбначните животни, „по-нови“ мозъчни структури са били добавяни към съществуващите

Какви са ползите и вредите от радиацията

  Автор: Христо Делев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“    Абстракт  Радиацията (йонизиращото лъчение) е неизменна част от нашия живот. Благодарение  на нея живите организми еволюират,

Как змиите са загубили крайниците си

Възстановка на Brachydectes newberryi.   Вкаменелостите показват, че по-малко от 100 милиона години след като гръбначните животни за първи път са развили крака, по време