Category: Околна среда

Центърът по компетентност Clean & Circle и „Софийска вода“ разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадните води на София

  В съвместен проект между СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA,

Опасностите от химическа екокатастрофа

Синтетичните замърсители, просмукващи се в екосистемите, са една забравена извънредна екологична ситуация и ние все още се борим да схванем мащаба на проблема.   Намирате

Последно: