Контакти

Контакти с редакцията на сп. „Българска Наука“

За реклама: Bulgarian Science 2017_Product Kit.pdf

e-mail: admin@nauka.bg

 

 

Петър Теодосиев

Главен редактор на списание“Българска Наука“

Председател на Сдружение „Форум Наука“

Контакти:

Skype: BG-Science

e-mail: petar@nauka.bg

тел. 0885811386

http://image.nauka.bg/other/nie.jpg

Росен и Петър Теодосиеви участват в международната конференция InfoTech 2013.

 

 

За реклама: Bulgarian Science 2017_Product Kit.pdf