Естествени

Global Meteor Network в България

Автор: Венцислав Бодаков   Всеки ден над 40 тона извънземен материал (космически скали, прах и отломки) навлиза в атмосферата на Земята и изгаряйки създава метеори, които

Културни, етически и правни проблеми на биомедицинските изследвания върху животни и новите виждания по въпросите за правата на животните и нормирането на минимални гаранции и механизми за защита

  Автор: Адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева   Въведение в темата и структура на изложението 1.1.Темата за културните, етическите и ценностни проблеми на биомедицинските изследвания върху

Последно: