Търсене
Close this search box.

Тромбоемболия при мъже в Пловдивски регион

Тромбоемболия при мъже в Пловдивски регион

Тромбоемболия при мъже в Пловдивски регион

Тромбоемболия при мъже в Пловдивски регион


Направи дарение на училище!***

Автор: Величка Генова
Районен център по трансфузионна хематология – гр. Пловдив


Резюме.
В настоящето проучване ще акцентираме върху промени в течението и състоянието на кръвта – стаза, слъдж-феномен, тромбоза и емболия. Целта на настоящото изследване е да се установи степента на заболеваемост и последвала смъртност, вследствие на тромбоза и емболия при мъже в средна възраст от 45 г. до 60 г. Ще разгледаме необходимостта от провеждането на промоция и превенция на тромбозата и емболията с активното участие на всяка медицинска сестра. Материали и методи: проведено е наблюдателно проучване сред 150 мъже на възраст от 45 г. до 60 г. в регион на 15 км. от гр. Пловдив, за периода от м. юни 2021 г. до м. юни 2022 г., включително. Резултатите от проучването показват, че от 150 души, които са наблюдавани, при 8 мъже (5,3 % ) тромбозата е протекла с летален изход. Заключение: Промоцията и превенцията против тромбоза и емболия, с активното участие на всяка една медицинска сестра, биха променили начина на мислене и живот на голяма част от населението в хода на времето.

Ключови думи: тромбоза, емболия, мъже на средна възраст, летален изход, хиперкоагулабилитет, превенция

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Въведение

Сърцето е кух, мускулест орган, приемащ кръвта от вливащите се в него вени и изтласкващ същата в излизащите от него артерии (процесът кръвообращение). В периода на вътреутробния живот сърцето претърпява сложни промени, които в общи линии и накратко се явяват повторение на промените, настъпили в дългото историческо развитие. Развивайки се от два симетрични зачатъка, които впоследствие се сливат в една проста, разширена съдова тръба, сърцето се превръща в много сложен орган, изпълняващ най-сложни функции. В човешкото тяло няма друг орган, който да е така постоянен в своето непостоянство, както сърцето, заемащо ключова роля в кръвообращението [1].

Функционалната готовност на кръвообращението и лимфообращението се определя от състоянието на сърцето – двигател на кръвотока, на съдовете – като средство за разпределение на кръвта и за лимфен дренаж, и на микроциркулаторното русло – поле за транскапилярен обмен и тъканен метаболизъм.

Според характера им, нарушенията в циркулацията протичат, съпроводени от други нарушения:

  • нарушения в кръвонапълването – пълнокръвие или малокръвие; 
  • нарушение на проницаемостта на съдовите стени – кръвоизливи, плазморагия, лимфорагия; 
  • промени в течението и състоянието на кръвта – стаза, слъдж-феномен, тромбоза и емболия; 
  • нарушения на лимфния дренаж и количеството на тъканните течности – лимфен застой, отоци и дехидратация.  

 

В настоящето проучване ще акцентираме върху промени в течението и състоянието на кръвта – стаза, слъдж-феномен, тромбоза и емболия.

  Слъдж-феноменът е прижизнена необратима агрегация в микроциркулаторното русло и в артерии на еритроцити, с минимално количество еритроцити и фибринови мостчета между тях. Обикновено това явление предшества стаза.

Стазата е спиране на кръвния ток в дадена зона от микроциркулацията (венули, прекапиляри, капиляри). Пълното спиране се предшества от рязко забавяне или махаловидно движение на кръвта, наречено престаза. При стазата не настъпва хемолиза и кръвосъсирване, тя е обратим процес.

Тромбозата е процес на прижизнено образувание в просвета на кръвоносните съдове и в сърдечните кухини на плътни маси, съставени от формени елементи на кръвта и фибрин. Тромбът е “кръвна запушалка”, която възниква по абнормен повод, на погрешно място, в прекомерна степен, и има животозострашаващи усложнения (запушване, откъсване, преместванe). Причините, предразполагащите фактори и механизмите на тромбообразуването са обобщени в т. нар. Триада на Вирхов:

  • Увреждане на съдовата стена – ендотел.
  • Промени в кръвния ток – забавяне и завихряне.
  • Повишена съсирваемост на кръвта – хиперкоагулабилитет.

Тези елементи обикновено се съчетават. Единствено увреждането на ендотела самостоятелно може да доведе до тромбоза. Увреждането на ендотела и възникването на вихровидни потоци в аневризми допринасят за артериални и сърцеви тромбози.

Забавянето на кръвния ток улеснява контакта на тромбоцитите с увредения от хипоксията ендотел, което възпрепятства прииждането на антикоагуланти. Локалното спиране на тока при стаза може да бъде последвано от тромбоза. Забавянето на кръвния ток е причина за 5 пъти по-често възникване на тромбози във вените, отколкото в артериите, напр. в малкия таз само след няколкодневно залежаване и при разширени вени.

Повишената съсирваемост на кръвта (хиперкоагулабилитет) е генетичен дефект на един или няколко коагулационни белтъка, но по-често е придобито състояние. То се манифестира с рецидивиращи тромбози при нефротичен синдром, изгаряния, при сърдечна недостатъчност, в късна бременност, при употреба на орални контрацептиви, рак в напреднал стадий. Също така при синдром на Trosuseau се развива т. нар. “мигриращ тромбофлебит” – спонтанно изчезващи и появяващи се на друго място тромбози.

Емболията е процес на пренасяне по кръвоносни или лимфни съдове на солидна, течна или газообразна маса, която запушва съда на разстояние от мястото на откъсването и/или въвеждането ѝ (ембол). Емболиите могат да бъдат: 

– ортоградна – следва нормалната посока на кръвния ток; 

– ретроградна – следва посока, обратна на обичайния ток; 

– парадоксална – започва от венозната система и завършва необичайно в артериите на големия кръг заради патологична комуникация в сърцето или магистралните съдове (Боталов проток).

Източник на тромбоемболия от венозната система може да бъде всяка флеботромбоза, а от дясната половина на сърцето – инфекциозен ендокардит на трикуспидалната клапа или тромбоза но ухото на дясното предсърдие. Те завършват с белодробни емболии.

Цялата статия прочетете в новия Брой 174 на списание Българска Наука


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.