Вредната и полезна радиация

  Автор: Иван Цаков В  статията ще опишем влиянието на радиоактивността от заобикалящата ни среда и  как човечеството се научило да я използва в името

Какви са ползите и вредите от радиацията

  Автор: Христо Делев, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“    Абстракт  Радиацията (йонизиращото лъчение) е неизменна част от нашия живот. Благодарение  на нея живите организми еволюират,

Моралният алианс

  Анри Поанкаре   Превод: Стели Симеонова, научен редактор и бележки Лъчезар П. Томов   Днешната конференция обединява заедно хора, чиито идеи са много различни,

Бог и Вселената

  Херман Вайл Превод: Калина Шолева, Лъчезар Томов (научен редактор и бележки) Preface Предговор   Една обща мисъл обединява следните три лекции: Съвременната наука, доколкото

Как действа гравитацията?

  Автор: Ивелина Николова   На всички ни е известно, че гравитацията ни помага да се задържим стъпили на земята, вместо да се реем във

Последно: