Психология

Как да говорим с ръцете си

  Жестовете изпълняват много роли в комуникацията, ученето и разбирането както за тези, които ги гледат, така и за тези, които ги правят. Те са

Хипотезата за нашите три мозъка

Базалните ганглии на човешкия мозък.   Широко разпространено погрешно схващане е, че с развитието на гръбначните животни, „по-нови“ мозъчни структури са били добавяни към съществуващите

Последно: