Търсене
Close this search box.

Икономика

Иновация и деновация – изследване на икономическата зависимост между двете понятия за развитието на страните

Автор: Леона Асланова, д-р по Бизнес администрация, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, leona.aslanova@vfu.bg “Тези, които отхвърлят подобрение, защото е новаторство, след някой и друг ден

Рискове в промишлените компании

  маг. инж. Екатерина Илиева Танчева-Тодорова   РЕЗЮМЕ: В статията е разгледана същността на риска. Посочени са характеристиките на риск. Изброени са понятията характеризиращи се

Стратегическо планиране и управление

Изготвил: Катя Еремиева Понятието “стратегия” е образувано от древногръцката дума “stratos” – армия. Съвременната трактовка на думата “стратегия” се определя като план за действие в

Безплатен специализиран брой:

Последно: