Търсене
Close this search box.

Изобразителното изкуство – ключ към развиване на емоционалната интелигентност при учениците

Изобразителното изкуство – ключ към развиване на емоционалната интелигентност при учениците

Изобразителното изкуство – ключ към развиване на емоционалната интелигентност при учениците

Изобразителното изкуство – ключ към развиване на емоционалната интелигентност при учениците


Направи дарение на училище!***


Автор: Ваня Годжелова, докторант

С развитието на психологията и социалните науки през последните десетилетия емоционалната интелигентност1 се утвърди като важен фактор за успешното реализиране на хората в различни области на живота – от личните отношения до професионалните постижения. Днес все по-осъзнато обществото търси пътища, чрез които да развива този тип интелигентност в подрастващите. Училищата, които дават приоритет на емоционалната интелигентност, създават среда, в която учениците се чувстват сигурни, уважавани и ценени. Това от своя страна повишава ангажираността на учениците, намалява тормоза и поддържа психичното здраве. Уменията за емоционално регулиране и управление на стреса могат да помогнат на учениците да се справят ефективно с академичните предизвикателства, подобрявайки тяхната концентрация, решаване на проблеми и цялостното академично представяне. Приоритетното развиване на емоционалната интелигентност, допринася за по-силно чувство за общност сред учениците, учителите и персонала. Това насърчава положителен училищен климат и подобрява цялостната учебна среда.

Изобразителното изкуство винаги е било притегателна сила за подрастващите поради тази причина то може да бъде използвано като добър инструмент, с който да се работи за развиването и укрепването на емоционалната интелигентност. Изкуството разказва истории за борбите и триумфите на героите като по този начин позволява на хората да се свържат емоционално с измислени или реални герои. То насърчава съпричастност, дава възможност за изразяване на емоции като не изисква използването на думи, което често представлява трудност пред учениците. Създаването на произведение изисква анализ на собствените чувства, мисли и представи. Стимулира вътрешното наблюдение и рефлексия, подпомага развитието на емпатия2. Чрез него се намалява или напълно се премахва емоционалното напрежение. Негативните чувства се преобразуват в нещо положително. 


Разбери повече за БГ Наука:

***

От всички жанрове в изобразителното изкуство портретът съдържа най-всеобхватна информация по отношение на човешката личност, което създава възможност чрез него да се върви по пътя към осъзнаване на личните потребности и подобряване на комуникацията между личност и общество. Поставянето на задачи пред учениците свързани с „портрет“ или „автопортрет“ е подходящо начало за по-задълбочено вглеждане към емоционалния свят. Портретът е предшественик на популярното селфи [selfie], което е неразделна част от ежедневието ни. В ерата на социалните медии и личното брандиране той се използва за професионални профили и аватари в онлайн пространството. Тяхната цел е да представят личността. Създаването на връзката между понятията „селфи“ и „портрет“ скъсява дистанцията и предразполага обучаваните към творчество и експерименти. Училищният период е време, което се характеризира с активно самоанализиране и формиране на характери. Работата върху портрети им дава сцена, на която да се заявят по начин, по който виждат себе си или по начин, по който биха искали другите да ги виждат. Портретите са способни да насочват към коментиране на социални въпроси, оспорване на норми и провокиране на дискусии. Дават свободна трибуна, от която могат да се разглеждат чувствителни теми като пол, раса и политика. Служат като ценни исторически записи – отразяват обществените тенденции, ценности и идеали. Показват как възприятията за красота, мода и идентичност се променят с времето. Като едни от най-ярките примери за такива творби могат да бъдат посочени автопортретите на някои от бележитите художници като Рембранд и Винсент Ван Гог. Освен, че може да наблюдаваме тяхното физическо преобразяване през годините и различните социални позиции, които заемат, то изображенията достигнат до душевността им. 

Цялата статия прочетете в новия Брой 174 на списание Българска Наука


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.