сп. „Българска Наука“, брой 170

сп. „Българска Наука“, брой 170 🛰Над 100 страници месечно: Световни и местни научни новости. 🚀Общност за знание: Споделете мисли и идеи с хора като Вас.

сп. „Българска Наука“, брой 169

сп. „Българска Наука“, брой 169 🛰Над 100 страници месечно: Световни и местни научни новости. 🚀Общност за знание: Споделете мисли и идеи с хора като Вас.

сп. „Българска Наука“, брой 168

сп. „Българска Наука“, брой 168 17+ години опит: Популяризиране на науката в България. Над 100 страници месечно: Световни и местни научни новости. Общност за знание:

Спец. брой „Жените в науката“

Спец. брой „Жените в науката“ На пръв поглед човек остава с впечатлението, че жените сред великите учени в историята са твърде малко и някакси в

Последно: