Културни, етически и правни проблеми на биомедицинските изследвания върху животни

  Автор: адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева   1.Въведение в темата и структура на изложението 1.1.Темата за културните, етическите и ценностни проблеми на биомедицинските изследвания върху

Полезно или вредно е ГМО-то?

В 21 век, години, години след вълнението на Света от първите полети в открития космос, човешкият прогрес се изправя пред следващо стъпало- генно модифицираните организми.

Културни, етически и правни проблеми на биомедицинските изследвания върху животни и новите виждания по въпросите за правата на животните и нормирането на минимални гаранции и механизми за защита

  Автор: Адв. д-р Даниела Симеонова-Коруджиева   Въведение в темата и структура на изложението 1.1.Темата за културните, етическите и ценностни проблеми на биомедицинските изследвания върху

Последно: