Търсене
Close this search box.

Разказ от интервю с Цветан Цветков

Автор: Мария Христова Христова На двадесет и първи август имах честта да взема интервю от Цветан Цветков – главен асистент в института по астрономия с

Среща с доц. Захари Винаров, който прилага физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията

Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, факултет по Химия и фармация, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“   БИОГРАФИЯ Роден съм на 19 април 1985 г.

Интервю с доц. д-р инж. Гьоре Наков

  Кратко представяне. Казвам се Гьоре Наков, доцент при Технически университет – София, Колеж – Сливен. Кое беше вдъхновението при вас, за да се занимавате

Безплатен специализиран брой:

Последно: