Динко Атанасов държи една от Пеннинг ямите (устройство, в което могат да се захванат или натрупат заредени частици) на ISOLTRAP(CERN). Снимка: Vladimir Manea 100 лица зад българската наука Интервю Физика 

Интервю с Динко Атанасов от ЦЕРН: Постигнах детските си мечти!

Динко Атанасов е възпитаник на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, където завършва успешно бакалавър със специалност астрономия и магистратура по ядрена физика и елементарни частици. През 2012 година се присъединява към екипа на експеримента ISOLTRAP, намиращ се в лабораторията ISOLDE, която от своя страна е разположена на територията на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). С данни от експеримент, проведен на ISOLTRAP, Динко Атанасов защитава успешно своята докторантура в Университета “Рупрехт-Карлс”, Хайделберг (Германия) през 2016 година. В момента заедно с екипа от учени, работещи по експеримента, изследва масите на неутронно…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Елица Попова: Обичта към животните като професия

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Елица Попова, доктор по зоология на гръбначните животни, като обект на научния ми интерес са по-специално бозайниците. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Наскоро завърших докторантурата си към катедрата по Зоология и антропология на Биологическия факултет към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Винаги, още от най-ранна детска възраст, съм обичала животните – игрите пред блока неизменно включваха кварталните кучета, котки, гълъби и дори… охлюви,…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю История 

Интервю с доц. Добринка Парушева

Автор: Теодора Гецова Представям ви Добринка Парушева, родена през 1960г., историк по образование, завършила история със специализация по история на Византия и балканските народи в СУ „Св. Климент Охридски” през 1983 г. След докторантурата си в Института по балканистика към БАН (днес Институт за балканистика с Център по тракология) продължава да работи там като изследовател. От 2010 година е и доцент по теория и история на културата в ПУ „Паисий Хилендарски”, където преподава предимно курсове по социална антропология. Преминаването от история към антропология се случва плавно и очаквано, тъй като…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Недялка Аценова: Исках да стана астроном

Бихте ли се представили на нашите читатели? Здравейте, казвам се Недялка Аценова. Завършила съм Молекулярна биология в Пловдивския университет и работя като старши експерт биолог (микробиолог). Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” в секция „Микробиология на почвата”. Секцията се занимава с изследване на микроорганизмите в почвата чрез микробиологични и биохимични методи. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Баща ми ме запали по науката – говореше ми за…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Култура и изкуство 

Интервю с Регина Койчева: Всеки компромис с вътрешната нагласа на личността впоследствие скъпо се заплаща

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Регина Койчева, филолог съм. От 16 години изучавам старобългарската химнография (средновековна песенна поезия), а от две години се занимавам и с теория на литературата. Под ръководството на проф. д-р Георги Попов разработих и защитих през 2005 година малък докторат върху ролята на строфите-модели (т.нар. ирмоси) във великопостния цикъл канони на Константин Преславски (IX век). Една от главните теми в изследователската ми работа е старобългарската погребална химнография. Повече за научната ми дейност може да се прочете тук: http://ilit.bas.bg/bg/koicheva-regina.html   Коя научна институция…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю Математика 

Интервю с Виктор Сендеров: Мисията, която ме движи е да допринеса за текущата революция в биологията

Интервю с Виктор Сендеров, докторант по биоинформатика в БАН Учен от БАН, от Max Planck Institute, от Ludwig-Maximilians-Universität? Data scientist? Всичко това и още? Казвам се Виктор Сендеров, на 33 г. съм, докторант по биоинформатика в рамките на европейската програма Мария-Склодовска Кюри в Българска Академия на Науките и в академичното издателство „Пенсофт“. Всъщност, доколкото ми е известно, аз съм първият докторант в България, който провежда обучението си и във фирма. Като data scientist се занимавам с моделиране и анализ на биологични данни. Завършил съм компютърна математика (бакалавър) и биостатистика (магистър)…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Пламена Желева: Микробиологията позволява на учения да се вглъби, докато се забавлява

Бихте ли се представили на нашите читатели? Здравейте, казвам се Пламена Желева и съм молекулярен биолог-микробиолог. Завършила съм бакалавърска степен по молекулярна биология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, а магистърска и докторска степен по микробиология – в Пловдивски Университет „Св. Паисий Хилендарски”. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя в „Биовет”-Ботевград и се занимавам с подобряване продуктивността на щамове, които продуцират важни за индустрията ензими. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Човекът, който ме „запали” по микробиологията бе…

Read More
Снимка с екипа по българо-словенски проект, чийто участник е била през периода 2012-2014г. 100 лица зад българската наука Интервю История Култура и изкуство 

Интервю с Гергана Дончева: Продължавам да вярвам, че няма да пропилеем с лека ръка постигнатото от българските учени

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Гергана Дончева и повече от десет години се занимавам с проблемите на киното и по-специално на киното, създадено на Балканите. Първата ми монография беше озаглавена „Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне”. Напоследък проявявам специален интерес към темата за мигрантите и бежанците и моделите, чрез които те са представени в игралното кино, както и към любопитните трансформации на популярните жанрове най-вече в Холивуд.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя като главен…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с д-р Кирил Василев: Най-важна е личната мотивация на всеки изследовател

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се д-р Кирил Василев. Занимавам се с наука от 13 години. Тясната ми професионална специализация е свързана с проучване на флората, растителността и природните местообитания в България и региона на Балканския полуостров. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? В момента съм главен асистент д-р в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН (http://www.iber.bas.bg/?q=bg). Институтът се занимава с проучване на флористичното и зоологично разнообразие в страната, екосистемите и техните характеристики. Реално институтът е наследник на три бивши звена на…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Химия 

Интервю с Наско Стаменов: Учените трябва да проявяват по-голяма смелост в това да говорят за науката

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Наско Стаменов, занимавам се с химия на материалите, като най-обширно съм се занимавал с нанотехнологии. Освен това обичам да говоря за наука, което доведе до това да получа учителска правоспособност и да участвам в конкурса за комуникация на науката FameLab.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет. Факултетът се занимава с различни изследвания в областта на химията, като аз се занимавам с различни теми, свързани с неорганичната химия и химията…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close