Търсене
Close this search box.

Три сребърни луиджини от XVII в. от Южна България

Три сребърни луиджини от XVII в. от Южна България

Три сребърни луиджини от XVII в. от Южна България

Три сребърни луиджини от XVII в. от Южна България


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Любомир Василев

В настоящото статия ще разгледаме и коментираме три много редки за България сребърни западноевропейски монети от втората половина на XVII в. И трите екземпляра са продупчени поради по-късната им употреба с вторична функция за накитни цели, като при това са и доста износени, вероятно поради продължителната им употреба в монетната циркулация на българските земи под османска власт през периода XVII-XVIII в. Те са от единични находки и се съхраняват в частни колекции, като първите две от тях са лично видени и проучени от страна на автора на тези редове.
Третият екземпляр става известен от една продажба от края на 2022 г., проведена в платформата „Аuction.bg“, като локацията на продавача на тази монета е град Стара Загора.

Поради същата причина с основание можем да смятаме, че въпросната монета произхожда или от град Стара Загора или от място в близката му околност. Подобно на първите две монети от Пловдив и Кюстендил и тя е с характерните белези на единична находка.
Присъствието на подобни монети в нашите земи от онази епоха е изключителна рядкост и инцидентност.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Първата от двете монети, обект на разглеждане в случая е сребърен екземпляр, с номинал 1/12 екю (т.е. 10 су) на Княжество Оранж в Южна Франция, емисия съответно 1660 г., която е била случайно намерена в старата част на град Пловдив, известна още и като “Стария град”. Отсечена е при управлението на княз Вилем Хендрик II Opaнски (1650-1702), който след стечението на редица обстоятелства в малко по-късен период дори става крал на Англия, за времето от 1689 до 1702 г.
Монетите на тази малка френска феодална квази-държавица се срещат много рядко на територията на Съвременна България. До този момент от страната са известни и публикувани само няколко находки на монети, принадлежащи към емисионните издания на Оранж.

Описанието на въпросната монета е дословно следното:
– Княжество Оранж, Вилем Хендрик II Opaнски (1650-1702), 1/12 екю (10 су), сребро – емисия 1660 г. Пробит екземпляр, поради употребата му за накит. Изтрит и износен, поради дългото му участие в паричното обращение. Диаметър – 20 мм и тегло съответно – 2,17 гр.
Частна колекция – Пловдив (Обр.1.).
Лице/аверс: Бюст на княз Вилем Хендрик II Орански надясно, увенчан с лавров венец. Изображението е полуизтрито, в резултат от износеността на монетата. Около него надпис, гласящ дословно следното:
…(G)…VIL H…(…NR D G PRI AV…).
Опако/реверс: Коронован герб, вътре в него три френски лилии.
Над самия герб – датировка “1660”, т.е. 1660 г. и надпис около него, от който се разчита само следното:
SOL…(I DEO HO…)…NOR ET GLO. (обр.1).

Обр.1. Луиджино на Княжество Оранж, емисия 1660г. от Пловдив. Частна колекция – Пловдив.

Втората монета, която ще разгледаме в редовете по-долу е сребърно луиджино, с номинал 8 болонини на Маркизство Масса ди Луджияно в областта Тоскана в Централна Италия, отсечена през 1662 г. по време на управлението на маркиз Алберико II Чибо Маласпина (1662-1690). Единична находка, произхождаща от съвременната територия на град Кюстендил. До този момент от земите на днешна България има само една-единствена публикувана монета, принадлежаща на това малко маркизство в Тоскана. Самата тя е била част от монетно съкровище, с неизвестно местонамиране, което през 70-те г. на ХХ в. е било продадено за претопяване в тогавашното Държавно предприятие „Златарска промишленост“ – София.
Като по чудо само 12 монети от това съкровище, съдържащо в себе си сребърни луиджини от XVII в. са били предадени на НИМ-София и благодарение на това щастливо обстоятелство – оцелели и спасени за науката. Измежду тях имало и една отлично запазена монета с номинал 8 болонини, емисия 1665 г. отсечена при управлението на маркиз Алберико II Чибо Маласпина (1662-1690).

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 166 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.