Какви всъщност са силно чувствителните хора

Какви всъщност са силно чувствителните хора

Какви всъщност са силно чувствителните хора

Какви всъщност са силно чувствителните хора


Направи дарение на училище!***

 

Силно чувствителен човек е такъв, за когото се смята, че има повишена или по-дълбока чувствителност на централната нервна система към физически, емоционални или социални стимули, спрямо останалите хора.
Докато тези хора понякога биват описвани негативно като „твърде чувствителни“, това е личностна черта, която носи както силни страни, така и предизвикателства.

 

Как да разберете дали сте силно чувствителна личност?


Разбери повече за БГ Наука:

***

Някога казвали ли са ви, че сте „прекалено чувствителни“ или че „не трябва да мислите толкова много“, особено от хора, които ви се струват твърде безчувствени или които смятате, че трябва да мислят малко повече?
Ако е така има вероятност да сте силно чувствителен човек.

Важно е да запомните, че няма официална диагноза за високочувствителен човек и дори да сте такъв, това не означава, че имате психично заболяване. Високата чувствителност е просто личностна черта, която включва повишена чувствителност към положителни и отрицателни влияния.

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 160 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.