100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Катя Исса

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Катя Грозева Исса. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Университет по архитектура, строителство и геодезия, обучава студенти. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Запали ме любовта към българския език, знаех, че ще бъде моя професия и моя съдба далеч преди студентските години. Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю История 

Интервю със Симеон Кулиш

Симеон Кулиш е собственик на Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), в който публикува статии както на млади, така и на утвърдени в своята област автори.             Бихте ли допълнили своето представяне с любопитни и малко известни факти или с нещо вдъхновяващо за онези, които искат да се занимават с наука в страната ни? Да се занимаваш с наука на много хора се струва скучно и суховато. Днес все по-малко млади хора искат да бъдат научни работници, било то заради ниското заплащане или заради много слабата реализация в България. От друга страна и самото общество вече не гледа с това уважение към такива хора. Да, това е така. Въпреки всичко, желанието и вътрешната мотивация да изследваш, да откриваш нови светове, ме кара да се занимавам с научна дейност. Последното изследване, което направих, е…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Космически науки Наука 

Интервю с Евгени Семков

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Евгени Семков. Роден съм в София, където съм завършил гимназия, а след това Физическия факултет на Софийския университет, със специализация по астрономия.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? От 1987г. като аспирант започнах работа в БАН в тогавашната Самостоятелна секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. От 1995г. ние получихме статута на институт в структурата на БАН и сега се наричаме Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Институтът има за мисия фундаментални научни изследвания в…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с проф. Искра Белева

Бихте ли се представили на нашите читатели? Искра Белева, проф. в Институт за икономически изследвания при БАН, доктор по икономика.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институтът за икономически изследвания при БАН извършва икономически анализи и прогнози за развитието на икономиката на макрониво, по отделни региони, на равнище фирми и също така изследва международните пазари и икономическото развитие в различни региони на света.   Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Не мога да дефинирам едно нещо, съвкупност от…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Траянка Григорова

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Траянка Григорова и съм редовен докторант към ИИНЧ БАН. По образование съм клиничен психолог и съм практикуващ психотерапевт. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? ИИНЧ е институт, който е ориентиран към провеждане на психологични и демографски изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично развитие и реализация на отделния човек. Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са: Структурни промени в населението вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Димитър Й Стойков

Бихте ли се представили на нашите читатели? Да, Димитър Й. Стойков, главен асистент.   В коя научна организация работите и с какво се занимава тя? Служител съм в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките (ИБЕИ, БАН). ИБЕИ-БАН е научна организация, в която се ръководят и осъществяват проучвания от национален и наднационален мащаб в областта на теоретичните и приложни страни от следните направления: екология, биоразнообразие, опазване на околната среда, както и устойчиво ползване на биологичните ресурси. Изследванията и дейността на научния състав са насочени основно в подготовката…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Евгени Овчаров – ръководител на катедра Астрономия

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Евгени Овчаров, ръководител съм на катедра Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски”. Също така съм и един от лекторите в Планетариума на Детски научен център „Музейко”.   Как се запалихте по астрономията и кога се случи това? Трудно ми е да посоча точен момент. Може би около десетгодишна възраст започнах да обръщам повече внимание на обектите по нощното небе. Със сигурност има значение, че в онзи период получих като подарък подвижна звездна карта и имах възможност да наблюдавам небето с малък…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с д-р Деница Згурева

Интервю с д-р Деница Згурева: По-голяма свобода на човешкия мозък и дух от тази, която дава науката, няма никъде другаде Деница Згурева – учен-мечтател, учен-новатор, учен-революционер в топлоенергетиката? Доктор по специалността „ТЕЦ и ЯЕЦ“ съм. Завърших своята редовна докторантура в катедра „Топплоенергетика и ядрена енергетика“ към Технически Университет – София. Към настоящия момент съм преподавател в същия университет, но в друго звено – Колеж по енергетика и електроника. Позволявам си тези определения за мечтателство, новаторство и революционерство, защото Вашата тема на докторантската Ви работа предполага всичко това. Ще създаде ли…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Кристина Ваклинова – доктор по физика

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Кристина Ваклинова и съм доктор по физика. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя в института „Макс Планк“ за физика на твърдите тела в Щутгарт, Германия. Научните работници, сред които кандидат-доктори, доктори и професори, се занимават с фундаментална наука. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? В първата година от четиригодишния бакалавър в Mount Holyoke College, САЩ, студентите имат възможността да посетят лекции от различни области, преди да вземат решение с…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю със Здравко Минчев

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Здравко Минчев. Живея в Пазарджик и основното ми занимание е преподаване на български и английски език в училище. Бакалавър съм по Българска филология и магистър по Английски език и методика. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Докторант съм към Катедрата по български език във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Още като студент, преди близо двайсет години, бях пленен от езикознанието и заедно с…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close