Търсене
Close this search box.

100 лица зад българската наука

Интервю с доц. д-р инж. Гьоре Наков

  Кратко представяне. Казвам се Гьоре Наков, доцент при Технически университет – София, Колеж – Сливен. Кое беше вдъхновението при вас, за да се занимавате

Интервю на БГ Наука с проф. Бисер Дамянов

Бихте ли се представили на нашите читатели? Бисер Илиев Дамянов, професор, д.н. в ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, р-л на катедра „Естетическо възпитание“. Кое беше

Последно: