Как пластмасата се озовава в океана

  Пластмасовите отпадъци се натрупват все повече в морската среда, но данните за разпространението и количественото определяне на речните източници, необходими за разработването на ефективно

Последно: