Търсене
Close this search box.

Драмите в науката: Научните фалшификации

гл. ас. д-р Стефан Марков Рубриката “Драмите в науката” е фокусирана върху актуални проблеми на науката като специфична дейност и мисловно поле. Изразените позиции ангажират

Интервю с доц. д-р инж. Гьоре Наков

  Кратко представяне. Казвам се Гьоре Наков, доцент при Технически университет – София, Колеж – Сливен. Кое беше вдъхновението при вас, за да се занимавате

Последно: