Търсене
Close this search box.

Научни центрове по ОП НОИР

Доц. Иван Иванов от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Доц. Иван Иванов завежда Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център

Иван Стойков от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

  Иван Стойков е биолог и докторант в Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести

Доц. Ивайло Алексиев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

    Ивайло Алексиев е завеждащ Националната референтна потвърдителна лаборатория по HIV към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за

Деян Дончев от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Деян Дончев е молекулярен биолог в Националната референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на антибиотичната резистентност” към Национален център по заразни и паразитни болести и изследовател

Анна Христова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Анна Христова е биолог към Националния център по заразни и паразитни болести,  работи в Националната референтна потвърдителна лаборатория по HIV и е изследовател в Център

Ева Гюрова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Д-р Ева Гюрова, е ветеринарен лекар по професия, работи като главен асистент в Националния център по безопасност на храните към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Доц. Петя Орозова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

  Доц. Петя Орозова е бактериолог, ръководител на акредитираната по БДС ISO EN 17025:2018 лаборатория за изпитване „Аквакултури и болести по водни животни и пчели“

Гл. ас. д-р Яна Тодорова от ЦК „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Яна Тодорова е главен асистент в Националната референтна лаборатория по имунология към Националния център по заразни и паразитни болести и изследовател в Център за компетентност

Д-р Рейф Лайъл от проект ПлантаСИСТ

Д-р Рейф Лайъл е е защитил докторска дисертация в Университета на Кейптаун, Южна Африка, след което става част от екипа на Центъра по растителна системна

Последно: