Центрове за компетентност

БГ НАУКА ПРЕДСТАВЯ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019
 ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 

Интервю с проф. Ирина Рибарова от Екипа за управление на проекта Clean&Circle

Видео на проекта ->

 

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

Интервю с доц. Илия Железаров, зам. ръководител на Екипа за управление на проекта и водещ координатор на проекта

[ВИДЕО] Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012

Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти

Интервю с проф. Владимир Димитров относно Центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

[ВИДЕО] Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0006

Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)

 

Интервю с флотилен адмирал, проф. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна

[ВИДЕО] Проект: Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (Quasar)

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0010

Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия

 

Интервю с проф. Силвия Янкуловска, ръководител на проекта за изграждане на Център за компетентност Леонардо да Винчи

[ВИДЕО] Персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

 

***

 

Проект: BG05M2OP001-1.002-0005

Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

 

Интервю с проф. Мариана Мурджева относно проекта ПЕРИМЕД

[ВИДЕО] Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”

 

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0002

Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)

 

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни

[ВИДЕО] Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни

[ВИДЕО] Проф. Стати Статев, говори за проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.002-0001

Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология

 

Интервю с проф. д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести и ръководител на проекта

[ВИДЕО] Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.001-0008

Национален център по мехатроника и чисти технологии

Интервю с проф. Пламен Стефанов – ръководител на проекта за изграждане на Национален център по мехатроника и чисти технологии

[ВИДЕО] Национален център по мехатроника и чисти технологии

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.001-0004

Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

Интервю с проф. Красен Стефанов, ръководител на проекта УНИТе

[ВИДЕО] Проект „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото“

 

***

Проект: BG05M2OP001-1.001-0003

Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

 

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар Маргенов и ръководител на ЦВП по Информатика и информационни и комуникационни технологии

[Видео] Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии