[ВИДЕО] Персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.

 

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е близо 23,7 млн. лв., от които малко над 20 млн. лв. европейско и над 3,5 лмн. лв. национално съфинансиране.

Проектът е с начало на стартиране 27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.

Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по системно инженерство и роботика към БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.


РЕКЛАМА:

***

В рамките на проекта ще бъде изградена нова и модернизирана вече съществуващата инфраструктура. Ще бъдат провеждани научноизследователска, развойна и иновационна дейности, като резултатите от научните изследвания ще бъдат разпространени сред широката общественост. Ще бъде осъществен и трансфер на знания и технологии и развитие на човешките ресурси.

 

Тук може да видите повече за проекта: https://nauka.bg/medicinski-universitet-pleven-proekt-izgrajdane-centar-kompetentnost/

Слушай наука

[АУДИО] Гигантопитекът – най-голямата маймуна, живяла някога, изглежда е била обречена от размера си

  Направи абонамент за БГ Наука – https://kupinauka.com/page/abonament Стани автор: https://nauka.bg/publikuvaj-v-sp-blgarska-nauka/ КупиНаука – онлайн магазин за научни тениски и научни колиета: http://kupinauka.com/ РЕКЛАМА: ***  

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

История на медицината през ХХ век (Част І)

Летящият старт (1901-1910)   Лъчева терапия през 1901 г.   Медицинските грижи през ХІХ век представляват една любопитна смесица от наука, домашни лекарства и шарлатанство. Много от основните елементи на

Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка на Филип Морис Интернешънъл

Общ преглед Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т. ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)) и тютюневият дим се счита за причинител на