Търсене
Close this search box.

[Видео] Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.


Направи дарение на училище!***

Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 за изграждане на центъра се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на над 29 млн. лева, от които над 24,9 млн. лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и над 4,4 млн. лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Проектът е с начало 3 август 2018 г. и край – 31 декември 2023 г.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Повече: https://nauka.bg/proekt-izgrajdane-centar-varhovi-postijeniya-informatika-informacionni-komunikacionni/


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Биология

Учени от България и Германия разчетоха генома на защитеното растение Родопски силивряк

Направи дарение на училище! *** Орфеевото цвете демонстрира огромен потенциал за бъдещи открития в полза на селското стопанство, медицината, фармацията и козметичната индустрия. Секвенирането на

Събития

Посетете Международния научен фестивал FISSION!

Направи дарение на училище! *** Миналогодишното издание на събитието се хвали с огромен успех, като 104 ученици заедно със своите ръководители представиха общо 55 проекта,

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

Иновация и деновация – изследване на икономическата зависимост между двете понятия за развитието на страните

Направи дарение на училище! *** Абстракт: в настоящата академична статия се разглежда въвеждането на ново икономическо понятие, явление и термин “деновация”, който притежава следните принципни характеристики: 1.) принцип на антитезата

Знаем ли достатъчно за никотина?

Направи дарение на училище! *** *** Никотинът води до пристрастяване и не е без риск, като неговата роля за развитието на заболяванията, свързани с тютюнопушенето, често се тълкува погрешно. Представени