[Видео] Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.


Сп. Българска Наука, брой 161:

***

Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 за изграждане на центъра се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на над 29 млн. лева, от които над 24,9 млн. лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и над 4,4 млн. лева (15%) са национално съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

Проектът е с начало 3 август 2018 г. и край – 31 декември 2023 г.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Повече: https://nauka.bg/proekt-izgrajdane-centar-varhovi-postijeniya-informatika-informacionni-komunikacionni/


Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

17 години популяризиране на науката в България

Преди 17 години посещавах всеки ден градската библиотека, където прекарвах много повече време отколкото в училище. Там разбрах колко е богат на знания света и колко интересна може да е