Мартина Савова от проект ПлантаСИСТ

Мартина Савова е фармацевт по образование, работи като биолог в отдел Растителна клетъчна биотехнология на ЦРСББ. Успоредно с това, г-ца Савова разработва докторската си дисертация.

Д-р Лилия Михайлова от проект ПлантаСИСТ

Д-р Лилия Михайлова (Василева) e фармацевт, доктор по фармакология в Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ), създаден с помощта на Проект ПлантаСИСТ: „Създаване

Ангел Пешков от ЦК „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Ангел Пешков, работи в Технологичния център към Биологически факултет на Пловдивския университет и е изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ финансиран по

Гл. ас. д-р Зорница Камбурова от ЦК по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Гл. ас. д-р Зорница Камбурова е преподавател в Медицински университет – Плевен и изследовател в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана

Д-р Мартин Караманлиев от Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Д-р Мартин Караманлиев е e специализант в Клиниката по онкологична хирургия към Университетската болница в Плевен и млад учен в работен пакет 3 на Центъра

Последно: