Д-р. Гергана Захманова от Проект ПлантаСИСТ

 

Гергана Захманова е доктор по молекулярна биология, асистент в Пловдивски Университет и изследовател в Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ). ЦРСББ е създаден с помощта на Проект ПлантаСИСТ: „Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и програма Хоризонт 2020 на ЕС. 

Малкото си свободно време посвещава на хубави книги, филми и пътувания в страната и чужбина, където опознава местната култура и бит.

Роля в проекта

В ЦРСББ дейността на д-р Захманова е свързана с отдела за технологичен трансфер и интелектуална собственост. Тя прави оценка на работата на изследователите и на възможността техните изследвания да бъдат трансферирани в индустрията, с което те да имат практическо приложение. Реално този отдел създава рамките за използването на интелектуалната собственост в ЦРСББ и правилата за това как да бъдат оценявани и въвеждани изобретенията.


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

Настоящата научноизследователска работа на д-р Захманова е свързана с използването на транзитната експресия за производство на рекомбинантни протеини в растения и продукция на белтъци, които имат приложение при създаването на ваксини или диагностични реагенти. Дейността на д-р Захманова е свързана с директното приложение на научния продукт в индустрията, което ѝ дава поглед върху развитието на процесите и производствените нужди по отношение на биотехнологиите.

Ползи за науката и обществото

Молекулярната биология и растителните биотехнологии са едни от най-бързо развиващите се дисциплини сред биологичните науки. Работата на д-р Захманова в ЦРСББ, е насочена в две направления – технологичен трансфер – приложение на научните резултати в практиката и разработка на рекомбинантни протеини за ваксини и диагностични реагенти. Всичко това е от съществено значение за укрепване на иновационния капацитет на ЦРСББ и създаване на устойчива връзка между науката и бизнеса.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: