Ангел Пешков от ЦК „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)

Ангел Пешков, работи в Технологичния център към Биологически факултет на Пловдивския университет и е изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговата работа е основно с биокатализатори. Изследва кинетиката на реакцията на оксидоредуктазите, като целта е да бъдат охарактеризирани и включени в биосензори за определяне степента на окисление на различни природни масла, които се използват в козметиката и хрснително – вкусовата промишленост. 

На скоро завършва и обучение с бизнес насока, което дава шанс на екипа с който работи да разберат проблемите на бизнеса и да му подадат ръка, за едно по-светло бъдеще.

 

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

В Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ неговата задачата  е да направи пълна характеристика на ензима каталаза от различни източници, за да може за по-нататъшната си работа учените да разполагат с по-голяма база данни и повече информация, върху които да стъпят и развиват въпросния проект. Идеята е да се разшири приложението на оксидоредуктази и каталази в медицината за диагностични тестове.

Интересен факт

Каталазите могат да се използват като консерванти, които могат да удължат срока на годност на продукти, съдържащи масла. Те могат да се имобилизират и да се използват многократно, при това по никакъв начин не се променя нито вкуса, нито качеството на храните.

 

Ползи и приложения

Каталазите остават непроменени и могат да се използват в имобилизирано или стационарно  защитено състояние. Това им позволява да бъдат ползвани многократно, това ги прави много по-лесни за продуциране и много по-евтини за употреба.   

Каталазата е биокатализатор и докато масово всички други катализатори са скъпи, то тя е евтина и работи изключително бързо.

Вкъщи всеки ползва мазнини – олиа, зехтин, различни семкови масла, но всички те стоейки за по- дълго време, започват да се окисляват и гранясват. Добавяйки каталаза маслото се предпазва от окисление, което автоматично удължава срока му на годност. Това дава директен приност за ежедневието на всеки човек.

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: