Гл. ас. д-р Зорница Камбурова от ЦК по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Гл. ас. д-р Зорница Камбурова е преподавател в Медицински университет – Плевен и изследовател в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тя е част от екип изследователи, организирани в Работен пакет 1, който е за персонализирана медицина. Те се занимават с две основни направления – онкогенетика и репродуктивен скрининг на двойки за моногенни заболявания.

Роля в проекта

По идея на хората от нейния екип в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е закупен модерен апарат – последно поколение секвенатор. Това реално е най-висшата технологична придобивка на генетичната общност, тъй като дава възможност да се прочете генетичната информация. С други думи, тази машина дава възможност да се прочете азбуката на генетичното заболяване на конкретен пациент, тъй като при всеки един тя може да е различна.

Настояща работа

Основното направление, с което се занимава, е рак на гърдата и на яйчниците. Освен в областта на онкогенетиката, работата ѝ върви в още две основни насоки. Едната е търсене на изменения в гени за предразположение, а другата е изследване на туморна тъкан и генетичния профил на туморната тъкан. Като целта е да се сравни профила на генетичното предразположение при жените, които са развили това заболяване, с генетичния профил на самия тумор.


РЕКЛАМА:

***

Очаквания за бъдещето

Зорница Камбурова силно се надява след време нейното изследване да се окаже това, което ще ни помогне да лекуваме рака.

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: