Category: Научни центрове по ОП НОИР

Владислав Христов от центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия

  Владислав Христов работи в Лабораторията по 3D принтиране и биопринтиране на Медицинския университет в Плевен и е изследовател в центъра за компетентност по персонализирана

Доц. д-р Стефан Трифонов от ЦК по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Доц. д-р Стефан Трифонов е преподавател и ръководител на Катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на Медицински университет – Плевен и изследовател в Центъра

Д-р Христина Димитрова от Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

  Христина Димитрова е доктор по „Минералогия и кристалография“ в Института по Минералогия и кристалография при БАН и изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна

Изложба – Научни центрове по ОП НОИР

Изложба Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Научни центрове по ОП НОИР Тази рубрика е разработена от БГ Наука за ОП

Визитка на Васил Кирилов

Васил Кирилов е студент трета година в Икономическия университет във Варна. Той изучава информатика, компютърни науки, операционни системи и уеб дизайн и е практикант в

Визитка на Виктория Лазарова

Визитка Виктория Лазарова е на 20 години, втори курс във Военноморското училище във Варна, специалност Информационни технологии. Като практикант във фирма 411 Маркетинг по проект

Йосиф Баракат

Йосиф Баракат е на 20 години от Варна и учи във Военноморското училище “Никола Вапцаров” със специалност Корабоводене. Неговото поле на изява в случая са

Милен Сотиров – „Студентски практики – фаза 2“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Милен Сотиров работи като трейнинг мениджър във фирма “411 Маркетинг”. Там той отговаря за подготовката на кадри в сферата на дигиталния маркетинг, оптимизацията на търсещи

Последно: