Владислав Христов от центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия

  Владислав Христов работи в Лабораторията по 3D принтиране и биопринтиране на Медицинския университет в Плевен и е изследовател в центъра за компетентност по персонализирана

Доц. д-р Стефан Трифонов от ЦК по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Доц. д-р Стефан Трифонов е преподавател и ръководител на Катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на Медицински университет – Плевен и изследовател в Центъра

Д-р Христина Димитрова от Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

  Христина Димитрова е доктор по „Минералогия и кристалография“ в Института по Минералогия и кристалография при БАН и изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна

Изложба – Научни центрове по ОП НОИР

[vc_row][vc_column][vc_gallery interval=“10″ images=“73082,73083,73081,73080,73079,73078,73077,73086,73087,73088,73089,73090,73091,73092,73093,73094,73095,73096,73097,73098,73099,73100,73101,73102,73103,73104,73105,73106,73107,73108,73109,73110,73111,73112,73113,73114,73115,73116,73117,73118,73119,73120,73121,73122,73123,73124,73125,73126,73127,73128,73129,73130,73131,73132,73133,73134,73135,73136,73137,73138,73139,73140,73141,73142,73143,73144,73145,73146,73147,73148,73149,73150,73151,73152,73153,73154,73155,73156,73157,73158,73159,73160,73161″ img_size=“full“ onclick=“custom_link“ custom_links_target=“_blank“ css_animation=“fadeIn“ custom_links=“#E-8_aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuYXVrYS5iZyUyRmNhdGVnb3J5JTJGY2VudHJvdmUlMkY=“ title=“Изложба Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж““][vc_column_text] Научни центрове по ОП НОИР Тази

Визитка на Васил Кирилов

Васил Кирилов е студент трета година в Икономическия университет във Варна. Той изучава информатика, компютърни науки, операционни системи и уеб дизайн и е практикант в

Визитка на Виктория Лазарова

Визитка Виктория Лазарова е на 20 години, втори курс във Военноморското училище във Варна, специалност Информационни технологии. Като практикант във фирма 411 Маркетинг по проект

Йосиф Баракат

Йосиф Баракат е на 20 години от Варна и учи във Военноморското училище “Никола Вапцаров” със специалност Корабоводене. Неговото поле на изява в случая са

Милен Сотиров – „Студентски практики – фаза 2“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Милен Сотиров работи като трейнинг мениджър във фирма “411 Маркетинг”. Там той отговаря за подготовката на кадри в сферата на дигиталния маркетинг, оптимизацията на търсещи

Последно: