Мартина Савова от проект ПлантаСИСТ

Мартина Савова е фармацевт по образование, работи като биолог в отдел Растителна клетъчна биотехнология на ЦРСББ. Успоредно с това, г-ца Савова разработва докторската си дисертация. Тя участва в планирането и изпълнението на изследвания върху човешки мастни клетки, като моделна система на затлъстяване при хората. 

В свободното си време обича да пътува и споделя незабравими мигове със семейство и приятели. 

 

Работа по проекта

Работата в ЦРСББ и проект ПлантаСИСТ позволява на Мартина Савова да надгради и развие своите знания и умения, като ѝ предоставя възможност за придобиване на опит в напълно нова за нея насока, а именно работата с човешки клетъчни линии и усвояването на съвременни молекулярно-биологични техники. Тя отговаря за техническото изпълнение на планираните експерименти, събиране и обобщаване на получените данни. В момента извършва експериментална работа, която цели да изследва влиянието на растителни екстракти и съдържащите се в тях метаболити върху натрупването на липиди в мастните клетки. 


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Учените работят върху подходи за трансформиране на стволови клетки в здрави мастни клетки, които да заменят нефункциониращата мастна тъкан при затлъстяване и по този начин да намерят подход за лечение на социално-значими заболявания като метаболитен синдром, диабет и атеросклероза.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: