Доц. Илия Железаров

Какво трябва да знаем за изграждането на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Интервю с доц. Илия Железаров, зам. ръководител на Екипа за управление на проекта и водещ координатор на проекта Здравейте, доц. Железаров! Бихте ли представили проекта

Ще бъде изграден Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На встъпителната пресконференция на 15 юни, проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет – Габрово и ръководител на Екипа за управление на

[ВИДЕО] Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика

  Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност.

Проект за изграждане и развитие на Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle)

Водеща организация по проекта на обща стойност приблизително 23,7 млн. лева е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. От тази сума малко над 20 млн. лева идват

Последно: