д.м. Хасан Бурнусузов от ЦК „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

 

Хасан Бурнусузов, дм, е лекар-педиатър в Клиниката по Педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, специализант към Катедрата по микробиология и клинична имунология на МУ-Пловдив и изследовател в Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговата специалност е  педиатрия, а в момента специализира и клинична имунология. Занимава се основно с изследване на проби от пациенти с различни заболявания, обикновено – деца с онкохематологични заболявания, левкемия или първични и вторични имунни дефицити, включително диагностика на пациенти с HIV. 

Свободното си време отдава изцяло на семейството си.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

В центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, неговите изследования са свързани с обработката и анализа на пробите от различните пациенти с онкохематологични заболявания, основно деца с левкемия.
Като това е един вид продължение на неговата докторска дисертация отпреди 7 години.

Настояща работа

В момента той работи върху изследване на проби от костен мозък и кръв на деца с левкемия. Изследва броя на бластните („лошите“) клетки и на тяхната динамика в хода на лечението. Разкриването на тези процеси в детайли, с една високо специфична и сензитивна методика, ще доведе до по-добро разбиране на динамиката на болестта при всяко едно дете поотделно. На базата на това, после може да се прецени как то ще бъде лекувано оптимално, така че да има най-добра перспектива за неговото оздравяване.

Интересен факт

Педиатрията и клиничната имунология са две големи специалности, които имат много пресечни точки помежду си. През последните десетилетия има огромен напредък в изследователските методики, което позволи по-доброто разбиране на биологията на клетките, а оттам и на заболяванията, с които са свързани. Това от своя страна доведе до много сериозно оптимизиране на методите за лечение.

Приложения и ползи

Тези изследвания са важни, тъй като подпомагат пациентите с това заболяване да се стратифицират по-точно. Тоест, това е един обективен критерий, който дава динамиката на бластните популации и позволява лекарите да знаят при всеки един конкретен пациент как стоят нещата на точно определени и важни моменти от неговото лечение.

Очаквания за бъдещето

Д-р Бурнусузов смята, че до 5 или 10 години тези техни разработки за по-добра диагностика, които сега все още са на ниво изследвания, ще станат вече нещо рутинно и пациентите ще бъдат много по-успешно лекувани.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: