Д-р Лилия Михайлова от проект ПлантаСИСТ

Д-р Лилия Михайлова (Василева) e фармацевт, доктор по фармакология в Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ), създаден с помощта на Проект ПлантаСИСТ: „Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и програма Хоризонт 2020 на ЕС. 

Научните изследвания на д-р Михайлова са свързани с изясняването на метаболитни и биохимични процеси при определени заболявания, като през последните години по-специално изучава механизмите на затлъстяване.

Работа по проекта

Основен обект на научните интереси на д-р Михайлова в ЦРСББ са природните съединения, които проявяват биологична активност спрямо редица социално-значими заболявания при хората и в частност влиянието, което оказват върху механизмите на затлъстяване в мастните клетки. Изследването на механизмите на затлъстяване и превенцията на такъв вид епидемия е от съществено значение за поддържане на здравословен начин на живот на хората. Известно е, че масовото потребление на бързи храни, ниската двигателна активност и други външни фактори са от изключително значение, но не само те определят все по-масовото разпространение на затлъстяването и свързаните с него заболявания. Задълбоченият анализ, благодарение на модерното лабораторно оборудване в ЦРСББ, колаборацията с учени от цял свят и възможността да бъде изследовател в отдел, ръководен от световно признат учен, водят до резултати, които допринасят за развитие на науката в глобален мащаб.


РЕКЛАМА:

***

Приложение на резултатите от изследването в ежедневието на хората

Приносът на научните изследвания за живота на хората е от основно значение за работата на всеки изследовател. Д-р Лилия Михайлова работи по посока превенция на затлъстяването, базирайки се на етнофармакологичен подход. Тя и колегите ѝ се стремят да подпомогнат стимулирането на енергоразхода на клетките, за да намалят натрупването на мазнини. Казано на достъпен език-изследват природни молекули и синергичния им ефект, като целта е, чрез тяхното специфично действие, затлъстяването да се намали до минимум. 

Ползите от изследванията за близко бъдеще

При изследването на механизмите на затлъстяване, науката се развива бързо. Подобен тип проучвания нямат общо с рекламите на средства за намаляване на теглото, обещаващи бърз ефект, но задълбочените изследвания на екипа на ЦРСББ имат сериозен потенциал за бъдещи открития на световно ниво.

Ползи за науката 

Изграждането на ЦРСББ е без еквивалент в България. Центърът създава предпоставки за създаване и развитие на съвременна наука и привличане на талантливи учени от България и чужбина. Екипът от установени и млади учени се развива стремглаво, благодарение на иновативните подходи и експертиза в областите: молекулярна физиология на стреса при растенията, биоинформатика, метаболомика, биотехнология, молекулярна биология. Изграждането на научно-изследователския комплекс на ЦРСББ, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, оборудван с най- съвременна апаратура, ще събере водещи учени от България и чужбина, за да се развие в пълна степен потенциала на Пловдив и региона в областта на растителните биотехнологии. Този проект дава възможност на учените да разгърнат възможностите си в различни направления на растителната наука и да реализират постижения на световно ниво.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: