Интервю на БГ Наука с проф. Бисер Дамянов

Интервю на БГ Наука с проф. Бисер Дамянов

Интервю на БГ Наука с проф. Бисер Дамянов

Интервю на БГ Наука с проф. Бисер Дамянов


Направи дарение на училище!***

  • Бихте ли се представили на нашите читатели?

Бисер Илиев Дамянов, професор, д.н. в ПУ „Паисий Хилендарски“, Педагогически факултет, р-л на катедра „Естетическо възпитание“.

  • Кое беше вдъхновението при вас, за да се занимавате с наука?

Големият интерес към науката се появи по време на следването ми в Художествената академия – София, особено към такива сфери като изкуствознание, психология и философия. Заниманията ми с наука ме вдъхновяваха автори и техните публикации, като Рудолф Арнхейм, Ернс Гомбрих, Ервин Пановски, Вилхелм Ворингер, Борис Випер и др. както и ренесансови художници и теоретици, като Леонардо и Джорджо Вазари. Наред с изкуствознание, се интересувах от трудовете на философи и историци (на класици и на съвременни учени), които тогава можеха да се намерят в библиотеките, както и издания, особено в руските книжници. Голямо влияние оказаха книги и от серията „Жалони“ на изд. „Художник“ и поредицата философско наследство на „Наука и изкуство“. Да не пропусна и български автори като Димитър Аврамов (и неговия труд „Естетика на модерното изкуство“), Николай Райнов, Никола Мавродинов и др.

  • С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Наред с преподавателската и художествената дейност, се занимавам с подготовка на научни текстове, с текстове, предназначени за учебници, с проекти. Научните ми занимания са в областта на теорията на изкуството и обучението по изкуство; по-специално – с теория на визуалните изкуства, въпроси на обучението по изобразително изкуство, теория и практика на графичния дизайн, основно – в областта на дизайн на книгата. Разбира се, основно място заемат подготовката и провеждането на лекции, свързани с различни бакалавърски и магистърски курсове, включително и с подготовка на докторанти.
Работно място е и ателието, където работя над картини (живопис, графика) и дизайнерски проекти.

  • Какви са най-големите предизвикателства във вашата научна област?

Може би най-големите предизвикателства произтичат от самия предмет на изследване – изкуството с неговите неопределени граници, динамика на развитие, жанрово многообразие, своеобразен език, неговата история.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Що се отнася до изследването на обучението по изкуство, то предизвикателствата са свързани са свързани с множеството педагогически подходи, неопределеното поле на психологията, както и други дисциплини, които трябва да се познават, тъй като те задават основа на педагогическите изследвания в областта на обучението по изобразително изкуство.

  • Как вие (екипът, в който сте) решавате тези проблеми?

В момента работя върху няколко проекта, които са започнати в различно време. Предстои да излезе „Рисунката като изкуство. Рисунката и нейната теория през Късното средновековие и Ренесанса“ (отделни части вече са публикувани), „Композицията в изобразителното изкуство“, както и монографии по теория на пластичните (визуалните) изкуства, включително учебници и учебни помагала.

  • Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Първо, това е самият предмет на изследване – изкуството с неговата сложна и заплетена проблематика, е огромно предизвикателство за мен.
Второ, в България по редица теми, при това значими, публикациите се броят на пръсти.  

  • Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката? 

Всеизвестно е, че финансирането на научната дейност и научните изследвания в България не е достатъчно. Друг важен проблем е, че подходите и методите на работа, сътрудничество между институциите, занимаващи се с научни изследвания (университети, факултети, катедри, изследователски звена), следва да се усъвършенстват.

  • Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността) 

През 1563 г. във Флоренция се открива първата Академия за изобразителни изкуства, а през 1993 г. в Рим се създава академия, наречена „Св. Лука“, почитан като първи иконописец и покровител на живописта. 

За основоположник на историята на изкуството се смята Джорджо Вазари, който през 1550 г. издава „Животописи на най-значимите живописци, ваятели и скулптури“.

  • В свободното си време обичам да: (хоби, спорт) 

Може би най-интересното занимание за мен е да пътувам, да посещавам паметници на изкуството и културата (архитектура, археология, музеи, художествени галерии).

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.