Интервю с проф. Веселина Вълканова, Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Казвам се Веселина Вълканова – професор съм по Обществени комуникации и информационни науки – Медиен дизайн и

Интервю с д-р Атанас Величков от отдел Ядрена спектроскопия и радиохимия на ОИЯИ – Дубна

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Д-р Атанас Иванов Величков, старши научен сътрудник, работя в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Лабораторията

Интервю с доц. Павлина Димитрова, Заместник-директор на Департамент по “Икономика и управление” във ВУАРР

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Павлина Димитрова, доцент, доктор по икономика с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“

Интервю с гл. ас. Андреан Славчев от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Име: Андреан Василев Славчев Степен: Доктор по гражданско и семейно право Звание: Главен асистент Месторабота: Пловдивски университет

Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

   1. Кратка информация за изследователя: Проф. д-р Цветана Стоянова – заместник – ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС –

Интервю с доц. д-р инж. Пенка Златева, Заместник декан по Учебна дейност на Корабостроителен факултет при ТУ-Варна

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева, Заместник декан по Учебна дейност на Корабостроителен факултет – втори мандат,

Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София

Кратка информация за изследователя:  Здравка Илиева Пашова-Тасева, лекар по дентална медицина, специалист пародонтолог, асистент в катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина – София към

Интервю с Дроздстой Стоянов, ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в МУ-Пловдив

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Дроздстой Стоянов е специалист по психиатрия. Ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в Медицински университет-Пловдив;

Последно: