Category: 100 лица зад българската наука

Интервю с проф. Веселина Вълканова, Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Казвам се Веселина Вълканова – професор съм по Обществени комуникации и информационни науки – Медиен дизайн и

Интервю с д-р Атанас Величков от отдел Ядрена спектроскопия и радиохимия на ОИЯИ – Дубна

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота Д-р Атанас Иванов Величков, старши научен сътрудник, работя в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Лабораторията

Последно: