100 лица зад българската наука Интервю Култура и изкуство 

Интервю с Регина Койчева: Всеки компромис с вътрешната нагласа на личността впоследствие скъпо се заплаща

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Регина Койчева, филолог съм. От 16 години изучавам старобългарската химнография (средновековна песенна поезия), а от две години се занимавам и с теория на литературата. Под ръководството на проф. д-р Георги Попов разработих и защитих през 2005 година малък докторат върху ролята на строфите-модели (т.нар. ирмоси) във великопостния цикъл канони на Константин Преславски (IX век). Една от главните теми в изследователската ми работа е старобългарската погребална химнография. Повече за научната ми дейност може да се прочете тук: http://ilit.bas.bg/bg/koicheva-regina.html   Коя научна институция…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю Математика 

Интервю с Виктор Сендеров: Мисията, която ме движи е да допринеса за текущата революция в биологията

Интервю с Виктор Сендеров, докторант по биоинформатика в БАН Учен от БАН, от Max Planck Institute, от Ludwig-Maximilians-Universität? Data scientist? Всичко това и още? Казвам се Виктор Сендеров, на 33 г. съм, докторант по биоинформатика в рамките на европейската програма Мария-Склодовска Кюри в Българска Академия на Науките и в академичното издателство „Пенсофт“. Всъщност, доколкото ми е известно, аз съм първият докторант в България, който провежда обучението си и във фирма. Като data scientist се занимавам с моделиране и анализ на биологични данни. Завършил съм компютърна математика (бакалавър) и биостатистика (магистър)…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Пламена Желева: Микробиологията позволява на учения да се вглъби, докато се забавлява

Бихте ли се представили на нашите читатели? Здравейте, казвам се Пламена Желева и съм молекулярен биолог-микробиолог. Завършила съм бакалавърска степен по молекулярна биология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, а магистърска и докторска степен по микробиология – в Пловдивски Университет „Св. Паисий Хилендарски”. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя в „Биовет”-Ботевград и се занимавам с подобряване продуктивността на щамове, които продуцират важни за индустрията ензими. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Човекът, който ме „запали” по микробиологията бе…

Read More
Снимка с екипа по българо-словенски проект, чийто участник е била през периода 2012-2014г. 100 лица зад българската наука Интервю История Култура и изкуство 

Интервю с Гергана Дончева: Продължавам да вярвам, че няма да пропилеем с лека ръка постигнатото от българските учени

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Гергана Дончева и повече от десет години се занимавам с проблемите на киното и по-специално на киното, създадено на Балканите. Първата ми монография беше озаглавена „Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне”. Напоследък проявявам специален интерес към темата за мигрантите и бежанците и моделите, чрез които те са представени в игралното кино, както и към любопитните трансформации на популярните жанрове най-вече в Холивуд.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Работя като главен…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с д-р Кирил Василев: Най-важна е личната мотивация на всеки изследовател

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се д-р Кирил Василев. Занимавам се с наука от 13 години. Тясната ми професионална специализация е свързана с проучване на флората, растителността и природните местообитания в България и региона на Балканския полуостров. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? В момента съм главен асистент д-р в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН (http://www.iber.bas.bg/?q=bg). Институтът се занимава с проучване на флористичното и зоологично разнообразие в страната, екосистемите и техните характеристики. Реално институтът е наследник на три бивши звена на…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Химия 

Интервю с Наско Стаменов: Учените трябва да проявяват по-голяма смелост в това да говорят за науката

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Наско Стаменов, занимавам се с химия на материалите, като най-обширно съм се занимавал с нанотехнологии. Освен това обичам да говоря за наука, което доведе до това да получа учителска правоспособност и да участвам в конкурса за комуникация на науката FameLab.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет. Факултетът се занимава с различни изследвания в областта на химията, като аз се занимавам с различни теми, свързани с неорганичната химия и химията…

Read More
Доц. Иван Лазаров 100 лица зад българската наука Българска история Интервю История 

Интервю с доц. Иван Лазаров: Историческата памет е лепилото, което превръща фрагментарните общности в народ и нация

В години, когато историята не е сред науките, на които се отдава най-голяма почит, решихме да ви срещнем с доц. Иван Лазаров от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В настоящия текст няма да откриете подробни обяснения за смисъла на историческата наука, но пък може да разберете повече за значението ѝ в настоящето и връзката ѝ с днешния живот. Отговорите, които получихме от доц. Лазаров, биха били вдъхновение за много от задълбочено четящите Българска наука и затова смятаме, че си заслужава да прочетете интервюто ни с именития учен докрай. Иван…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с проф. Павлина Долашка от Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“ – Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия

Бихте ли се представили на нашите читатели? Ние сме научен екип и изследваме различни биологично активни вещества от природни източници. Благодарение на съвместното сътрудничество, повече от 25 години, с проф. Фьолтер и проф. Стеванович от Университета по биохимия, гр. Тюбинген, проф. Ван Бюмен и Барт Девризе от Университета в гр. Гент, Белгия и проф. Тралди от Падова, Италия сме разработили биологично активни вещества от черноморска рапана, градински охлюви, дрожди, бактерии и други. Установили сме кои от тези вещества могат да се вложат в препарати с антитуморен, антибактериален, антивирусен и противогъбичен…

Read More
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с доц. Иванка Цачева: С наука се занимават хора, които са решени за това

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Иванка Цачева и съм на 50 години. През 1991 г. завърших Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Биотехнологични процеси със специализация „Генно и клетъчно инженерство”. През 1993 г. след спечелен конкурс станах асистент по имунология в Катедрата по Биохимия на БФ. През 2003 г. защитих дисертация в областта на молекулярната биология за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. От 2011 г. съм доцент по молекулярна биология (молекулярна имунология). Коя научна институция представлявате и с какво се занимава…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close