Интервю с гл. ас. д-р Мария Момчилова

Интервю с гл. ас. д-р Мария Момчилова

Интервю с гл. ас. д-р Мария Момчилова

Интервю с гл. ас. д-р Мария Момчилова


Направи дарение на училище!***

 

 

 • Бихте ли се представили на нашите читатели?

 

Името ми е Мария Момчилова, завършила съм висшето си образование през 2013 г. в Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив. Работя в Институт по консервиране и качество на храните от 2014 г, като през 2019 г., защитих докторска степен в института. В момента съм главен асистент, към отдел хранителни технологии в ИККХ- Пловдив.  


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

 •  Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? 

 

Работя в Институт по консервиране и качество на храните, гр. Пловдив, Селскостопанска академия. Института се занимава със:

 • Разработване на здравословни хранителни продукти – функционални, традиционни, диетични храни за различни потребителски групи; 
 •  Разработване на технологии за преработка на продукти от растителен и животински произход; 
 •  Анализи за безопасност и качество на храните (хранителна химия, микробиология на храните, сензорни и текстурни парамети). 

 

 • Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

 

Не мога да кажа, кога се е случило или да посоча точно определен момент. От малка обичах да чета книги, бях любознателна. Освен това имах щастието да имам хора около себе си, които също се занимаваха в сферата на науката и образованието. 

 

 •  Може ли да разкажете повече за своя проект към ФНИ?

 

Миналата година спечелих проект към ФНИ за млади учени и постдокторанти на тема  „Растителни масла и/или брашна, като нови заместители на животински мазнини, здравословни биоактивни източници за преформулиране на месни емулгирани колбаси. Ефекти върху липидния профил, качествените характеристики и технологичните свойства“. 

 

 

Колектива ми към проекта включва  двама учени от ИККХ- Пловдив и един от УХТ. Трима души от колектива са главни асистенти в това число и аз и един асистент. Проектът е актуален, защото засяга значим проблем- здравословното хранене на населението и осигуряване на здравословен начин на живот. Социални заболявания, като затлъстяване, диабет, сърдечно съдови онкологични, целиакия и др. заболявания придобиха специални заплахи за населението. Доказано е, че много от тях са свързани с „неправилно“ хранене и недостиг на важни хранителни вещества. В контекста на напрегнатата обстановка в околната среда и недостига на най-важните хранителни вещества, особено биологично активни вещества, проблемът с икономичното и целенасочено използване на растителни компоненти за производството на функционални хранителни продукти придобива глобално значение. Разработването на здравословни храни с балансиран мастнокиселинен състав, обогатени с биологично активни вещества е актуално обществено предизвикателство определено в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. Проектът отговаря на определените в Националната стратегия актуални обществени предизвикателства, свързани с подобряване на качеството на живот и по-точно в сектора храна и здраве. Изследванията, които се извършват в проекта спадат към фундаменталните с изразен приложен характер. 

 

 •  С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея. 

 

– Последната публикация, която подготвих със заглавие „Microstructure and technological properties of cooked meat sausages prepared with emulsions of vegetable oils as substitutes for animal fat“, тя в момента е под печат. Статията изследва функционалните възможности за използване на два вида емулсии от растително масло, от чиа и гроздови семки, като заместители на животинската мазнина в състава на варени колбаси. Използвани са SEM и TPA анализи за оценка на ефекта от различни нива на заместване на мазнини с емулсии от чиа и гроздови семки върху структурните промени и стабилността на емулсията на колбасите. Използването на емулсии от растителни масла е възможна алтернатива за заместването на животинската мазнина в емулгирани месни продукти, като едновременно с това се подобрява хранителния и здравословен профил на крайния продукт. 

 

 •  С какво проекта ще допринесе във вашата организация и научна област?

 

– Проекта е от изключителна важност не само за научната област, но има и практическо приложение. Стратегията на настоящия проект е съобразена с целите на Иновационната стратегия на Република България и мерките за нейната реализация, насочени към повишаване конкурентоспособността на българската индустрия чрез укрепване на научния капацитет, в подкрепа на науката и иновациите в приоритетни за икономиката области. Значението на научните резултати се състои в разработването на научни обосновки, рецептури и технологични решения за създаване на функционални хранителни системи с намалено съдържание на животински мазнини с балансиран мастнокиселинен състав, обогатени с биологично активни вещества. Изпълнението на задачите по проекта ще допринесе за професионалното израстване на научният колектив, като членовете на колектива ще надградят своите знания и умения за работа в една съвременна и изключително актуална тематика. Разпространяване на получените резултати посредством публикации в международни списания и на международни научни форуми. Закупуване на лабораторна техника, с която да се обезпечат изследователските задачи, която в бъдеще ще послужи и за работата по други задачи и проекти. 

 

 •  Как оценявате работата на екипа си?

 

Екипът е съставен от четирима млади учени, които взаимно допълват своите знания и умения. Като цяло смятам, че екипът ми се представя много добре с възложените задачи.

 

 •  Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

 

За голямо съжаление, наблюденията ми са,че все по-малко хора в България искат да се занимават с наука. 

 • Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

– Няма как да посъветвам който и да било да се занимава с наука, понеже в България е изключителни трудно да работиш това, във всяко едно отношение. 

 • Какво според Вас трябва конкретно да се промени в България по отношение на науката?

– Според мен, любопитството към науката, започва да се развива още в когато си дете. Важно е да се положат усиля на децата да се покаже колко е важно и интересно да се занимаваш, работиш и развиваш в тази сфера. Едновременно с това да се положат и усиля за развитието на детския потенциал. Друго важно според мен е липсата на модерно лабораторно оборудване, което е необходимо, ако искаме да бъдем конкурентноспособни. Важно разбира се и да има адекватни заплащане на труда на научните работници. 

 • Занимавате ли се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

– Какво да Ви кажа, като се замисля май много свободно време нямам. Но като цяло, обичам да прекарвам време със семейството, да ходим заедно на почивка, обичам да чета книги, да гледам някой интересен филм.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.