Доц. д-р Мария Лазарова: Науката удовлетворява човешката ненаситност за нови постижения

  Бихте ли се представили на нашите читатели?  Доц. д-р Мария Лазарова, направление „Синапсна сигнализация и комуникации“, Институт по невробиология към Българската академия на науките

Интервю с гл. ас. д-р Мария Момчилова

Гл. ас. д-р Мария Момчилова, отдел Хранителни технологии, Институт по консервиране и качество на храните, Пловдив, Селскостопанска Академия.   Бихте ли се представили на нашите

С любов и отдаденост на науката. Математиката като начин на живот – В главната роля: акад. Красимир Атанасов

Институт по Биофизика и Биомедицинско Инженерство, БАН    Академик Красимир Атанасов е учен, доктор на математическите и техническите науки, дългогодишен преподавател, член-кореспондент на Българската академия

Интервю с д-р Лъчезар Томов

  Доктор Лъчезар Томов е един от математиците, които играят водеща роля в математическата епидемиология и медицинската статистика към момента в България. Той е завършил

Последно: