Category: Интервю

Интервю с проф. д-р инж. Румен Кишев от Център по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ – БАН

Бихте ли се представили на нашите читатели? Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев. Завършил корабостроително инженерство в ТУ-Варна, следдипломна квалификация в Технологичния Университет в Делфт,

Последно: