Търсене
Close this search box.

Среща с доц. Захари Винаров, който прилага физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията

Среща с доц. Захари Винаров, който прилага физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията

Среща с доц. Захари Винаров, който прилага физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията

Среща с доц. Захари Винаров, който прилага физикохимични подходи за решаване на фундаментални и индустриални предизвикателства пред Фармацията


Направи дарение на училище!***

Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, факултет по Химия и фармация, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

 

БИОГРАФИЯ

Роден съм на 19 април 1985 г. в град София. След завършването на френската гимназия през 2004 г., започнах да уча фармация в Медицински университет – София. Пътуването ми като учен на границата между Фармация и Химия започна през 2008 г. като химик в катедрата по Инженерна химия и фармацевтично инженерство (тогава още Лаборатория по Инженерна и химична физика) на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Работата по научно-приложни проекти с индустрията (като член на изследователски екип в над 15 проекта) разкри пред мен разнообразните приложения на физикохимията при разработването на нови продукти и технологии с най-различни приложения: от откриването на нови материали за топлоизолация, иновации при производството на шампоани и препарати за почистване, до технологии за получаване на веган сладолед, ниско-калорична майонеза и храни, намаляващи холестерола. Изследванията, в които участвах и богатата работна среда отвори „фармацевтичните“ ми очи за разбирането, че разработването на лекарствени продукти също се основава на принципите на физикохимията. От този момент нататък, винаги съм се стремял да обединявам химическите и фармацевтичните науки.

 Тази мисия беше продължена с първата ми докторска степен (по химия), по време на която разработихме нов лабораторен модел на човешкия стомашно-чревен тракт, чрез който изследвахме храносмилането на мазнините. В хода на  тези проучвания разбрахме как можем да контролираме разграждането и усвояването на мазнините, като открихме и някои нови растителни екстракти с холестерол-понижаващ ефект. Резултатите потвърдихме чрез експерименти с животни, показвайки че данните получени с нашия лабораторен модел на стомашно-чревния тракт са меродавни.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Докато изучавах усвояването на холестерола от храната, вниманието ми беше привлечено от една все още актуална тема в разработването на лекарства – разпространението на слабо разтворими във вода лекарства и трудностите при тяхното приложение през устата под формата на таблетки, капсули и др. Това предизвика любопитството ми към оралното доставяне на лекарства и ми предостави отлична възможност да приложа знанията и опита си в лабораторните изследвания на процесите в стомашно-чревния тракт към подходящ фармацевтичен проблем. В тези проучвания разкрихме как поведението на лекарството във вода може да бъде променено чрез използване на помощни вещества производни на мазнините и намиращи се човешките клетки. Също така, показахме връзката между химическата природа на тези помощни вещества (някои от които се съдържат и в храната) и техния ефект върху поведението на лекарството в организма. Тези открития послужиха за основа на моята втора докторска степен, получена без научно ръководство (докторантура на самостоятелна подготовка, сходна с норвежкия модел на Doctor Philosophiae).

Въз основа на моите научни постижения в областта бях поканен да се присъединя към основната група на „Европейската мрежа за разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт“ (COST Action CA16205 UNGAP, www.ungap.eu), като съвместен ръководител на работната група 3 (Усъвършенствани лекарствени форми). По този начин имах възможността да замисля, координирам и редактирам (заедно с председателя на мрежата, проф. Патрик Аугустинс) научен обзор относно настоящето и бъдещето на изследванията за орална абсорбция на лекарства, публикуван в едно от най-реномираните международни научни списания (Advanced Drug Delivery Reviews, Elsevier), както и да бъда съавтор на още три обзора, публикувани в специален брой на Европейското списание за фармацевтични науки (European journal of pharmaceutical sciences).

След успешното организиране и домакинство на срещата на „Европейската мрежа за разбиране на процесите, свързани с резорбцията в стомашно-чревния тракт“ през 2019 г. в София, бях поканен като пост-докторант в групата на проф. Патрик Аугустинс (Католически Университет – Льовен), по проект с водеща организация Janssen Pharmaceutica, озаглавен „Роботика за цялостно физиологично и фармацевтично охарактеризиране“. Участието ми в това водещо изследване и дейностите по разработване на лекарства в Janssen Pharmaceutica изиграха важна роля в изграждането на моята визия за бъдещето на оралните лекарства.

Фигура 1. Кариерно развитие.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 171 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.