Клетъчно ядро

Ядрото е един от най-съществените органели на еукариотните клетки. Внего се намират хромозомите и други структури, свързани свъзпроизводството и началните процеси на реализация на наследственитезаложби

Клетъчна мембрана

Всяка клетка (и прокариотна, и еукариотна) се обособява от заобикалящата я среда чрез собствена ограничителна мембрана — клетъчна (плазматична) мембрана. Това образувание е изградено по

Организация на клетката.

  ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КЛЕТЪЧНАТА ПРОТОПЛАЗМА Жизнената дейност на клетката се осъществява на основата на множествобиохимични процеси, които протичат в нея: приемане на

Антарктида – Флора и Фауна

  АнтарктидаФлора и Фауна На не заледените участъци по крайбрежието и на скалистите планински върхове, които се подават над ледения щит на континента, растат много

Зелена мухоморка

    Вместо увод Тази статия описва характеристиките на най-смъртоносната  гъба в нашата страна и една от най-смъртоносните гъби в целия свят – Amanita phalloides

Житна ръжда

  (Puccinia graminis) Житната ръжда е паразитна гъба с твърде сложен цикъл на развитие, през време на който тя сменя два гостоприемника, образува два типа

Гладкоспоровата твърда главня

  (Tilletia levis)  Гладкоспоровата твърда главня е паразитна гъба, която ще откриете най-лесно, когато пшеницата е вече узряла. Ще ви подскажат къде се намира самите

Обикновена царевична главня

  (Ustilago zeae) Обикновената царевична главня е паразитна гъба, специализирала се да напада надземните части на царевицата. Единствените видими свидетели за нейното присъствие са само

Пъпчива пърхутка

  (Lycoperdon perlatum) Къде ли няма да срещнете пъпчивата пърхутка! Започнат ли юнските дъждове, ще я видите да се показва на групи по почвата (понякога

Домашна гъба

  (Serpula lacrymans) (Serpula lacrymans) Домашната гъба не напада живите дървета като същинската праханова гъба или като обикновената пънчушка. Няма да я видите също по

Последно: