Търсене
Close this search box.

Сива копринка

  Торища, ниви, градини и ливади, торени с оборски тор, и всички други места, където минава, пасе и лагерува добитък – това са местата, по

Полска Печурка

    Полската печурка е популярна гъба, извънредно широко разпространена из цялата страна, но не се среща навсякъде. Започне ли гъбарският сезон през май-юни, ще

Обикновена Пънчушка

Постоянното местожителство на обикновената пънчушка са горите – и широколистните, и иглолистните. Плодните й тела се показват обикновено в основата на старите пънове, и то

Обикновена Манатарка

Постоянното местожителство на обикновената манатарка са горите — старите широколистни (дъбови, габърови, букови или смесени) и иглолистни (борови, смърчови или смесени) гори.Външните белези на манатарката

Италиански пеницилиум

От всички видове плесенни гъби, а техният брой е извънредно голям, най-лесно ще познаете италианския пеницилиум. Ще го откриете дори само по „менюто“ му. Този

Плодова монилиния

Плодовата монилиния е паразитна гъба, която ще намерите във всяка ябълкова или крушова овощна градина през време на наедряването и зреенето на ябълките и крушите.

Гъби

Представата за гъбите ни идва главно от няколко ядивни и отровни вида гъби. Обаче са не само печурката, рижиката, сърнелата, манатарката, масловката. Гъби са и

Лозова плазмопара

Лозовата плазмопара е паразитна гъба. Тя напада всички зелени части на диворастящите и на културните видове лоза и живее между клетките на техните тъкани. Мицелът

Символика на плодните дървета

Символика на плодните дървета   Илиана Т. Илиева-Дъбова Още в дълбока древност, с начеването на развитието на земеделието, човекът култивира и плодни дървета. Предците ни не

Последно: