Италиански пеницилиум

От всички видове плесенни гъби, а техният брой е извънредно голям, най-лесно ще познаете италианския пеницилиум. Ще го откриете дори само по „менюто“ му. Този вид плесен ,,се храни“ изключително с цитрусови плодове – лимони, портокали и грейпфрути. Видите ли по тях да се появяват закръглени воднисти петна и от средата към периферията им да плъзва нежна бяла паяжина, която скоро започва да се покрива със синьо-зелен зърнест налеп, това е сигурно доказателство, че на „трапезата“ вече се е настанил именно италианският пеницилиум. Характерно за него е също, че не излъчва специфичната тежка миризма на плесен, а мирише приятно.

Ако направите микроскопски препарат от тази синьозелена плесен и я разгледате с по-силното увеличение на микроскопа, ще видите, че нейният силно разклонен паяжинест мицел е съставен от многоклетъчни хифи. Конидиеносците й с разклоненията си в горната част и с дългите верижки от елипсовидни синкавозелени конидии, които се развиват по върховете им, приличат на четка за рисуване или по-скоро на миниатюрна метличка. (Научното име на рода произхожда от латинската дума Рenicillium, която значи четка за рисуване.)

По лимоните, портокалите и грейпфрутите заедно с италианския пеницилиум често се настанява и длановидният пеницилиум (Рenicillium digitatum). Но тази плесен се различава по маслиненозеления цвят на конидиеносците си и по много широкия венец от бели хифи около маслинено-зелените петна, които образува.

 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: