Рижика

Постоянното местожителство на рижиката е в иглолистните гори и в хвойновите храсталаци около тях, все едно дали са естествени, или са изкуствено създадени и къде се намират – край морето или високо в планините. Рижиката се чувства добре навсякъде в тях.

Тя се показва над земята през черешово време. С настъпването на летните горещини обаче спира развитието си, за да го поднови с още по-голяма сила след първите есенни напоителни дъждове. След това продължава да расте до първите мразове.

Рижиката е с оранжево-червено до керемиденочервено обагрена гугла, изпъстрена с многобройни по-тъмни кръгове, а месото й е белезникаво до оранжево. На местата, където се разчупва, то бързо позеленява и по него избиват капки гъст млекоподобен оранжево-червен сок, откъдето идва другото й име – червена млечница. Пластинките на рижиката (те са яркооранжево-жълти), както и пънчето й, което е малко по-светло обагрено от гуглата, при нараняване или разчупване също отделят млекоподобен оранжево-червен сок и също позеленяват.

Самата гугла в началото, когато току-що се е показала над почвата, е плоска с подвит и слабо мъхест ръб. С израстването тя се разтваря все по-широко, но в средата остава винаги по-плитко или по-дълбоко вдлъбната. Ето защо миколозите характеризират формата й като широко фуниевидна до седловидна. А размерите й се колебаят в широки граници. Ще срещнете рижики, които не са по-големи от петстотинкова монета, но ще видите и рижики, които са по-големи от чинийка за салата.

Единствената гъба, на която рижиката прилича и с която би могла поради недоглеждане да се сбърка, е пак млечница. Нарича се лъжлива, или отровна млечница. Известна е и като мъхнатка. Гуглата на тази отровна млечница отгоре е мъхната и ръбът й е гъсто покрит с дълги лъскави власинки. Освен това при разчупване или нараняване нейното месо и пластинките й не позеленяват, както при рижиката, и млекоподобният сок, който се отделя от наранените места, е наистина бял като мляко, а не оранжево-червен.


РЕКЛАМА:

***

По аромат рижиката отстъпва на някои гъби, но на вкус има малко съперници.


Европейска нощ на учените 2022 г.: