Доц. д-р Стефан Трифонов от ЦК по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи

Доц. д-р Стефан Трифонов е преподавател и ръководител на Катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на Медицински университет – Плевен и изследовател в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Неговата специалност е „Анатомия, хистология и цитология“, като той участва както в Работен пакет 1 – персонализирана медицина в Лабораторията по прецизна патология, с използването на методите на телемедицината, морфометрията и телепатологията, така и в Работен пакет 2 – 3D принтиране и биопринтиране в Лабораторията по 3D принтиране, анализ и моделиране, като основната насока на работа там е неврофизиология, невробиология и невроморфология на базалните ядра в главния мозък.

В свободното си време обича фотографията, предимно на природни обекти, растителни и животински видове.

Роля в проекта

В центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо Да Винчи, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ той е изследовател в тези две лаборатории и основната му задача е подпомагане и контрол на докторантите, които работят по проекта. Специално в Лабораторията по 3D принтиране, анализ и моделиране работата му включва методична помощ при създаването на реалистични анатомични 3D модели, които да се използват както за обучението по анатомия, така и за хирургични модели за обучение на специализанти по хирургия и пред оперативна подготовка при сложни операции в ортопедията и хирургията.


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

Научната насока на д-р Трифонов е невроморфологията и неврофизиологията на базалните мозъчни ядра. Направлението на Катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ сега е свързано с изследване на морфологичните особености на ентералната нервна система. Научната работа и разработките на докторантите от катедрата, на които той е ръководител, ще бъдат осъществени в Лабораторията по прецизна патология, използвайки наличната техника в нея. Докато Лабораторията по 3D принтиране е повече свързана с учебната работа в катедрата, изготвяйки тези прецизни анатомични 3D модели.

Интересен факт

3D принтираните анатомични модели са точно копие на реалните анатомични обекти и могат да бъдат използвани както за обучение, така и за подготовка при провеждането и осъществяването на сложни хирургични интервенции.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: