Владислав Христов от центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия

 

Владислав Христов работи в Лабораторията по 3D принтиране и биопринтиране на Медицинския университет в Плевен и е изследовател в центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работата му включва подготвяне на 3D модели за принтиране и организацията на работния процес в Лабораторията по 3D принтиране и биопринтиране.

Неговото хоби през свободното време е играта на билярд.

 


РЕКЛАМА:

***

Роля в проекта

В Центъра за компетентност  по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, той планира и изработва 3D ортопедични стелки, персонализирани за пациентите и изготвя различни 3D обекти, които ще бъдат използвани за обучение на студентите от университета.

 

Настояща работа

Неговата сфера на дейност в работния пакет е подготовка на модели за 3D принтиране и биопринтиране, тяхното усъвършенстване и използването им в обучението на студенти, предоперативна подготовка на млади лекари и хирурзи.

Към МУ-Плевен функционира Телекомуникационен Ендоскопски Център, в който се провеждат ежемесечно курсове на млади лекари и специализанти. Идеята там е да бъдат заменени бокс тренажорите, на които се провеждат упражнения за хирургични интервенции, с 3D принтирани анатомично коректни структури и обекти с цел по-лесната ориентация на хирурзите в съответната среда.

 

Интересен факт

3D принтирането е навлязло до такава степен, че НАСА го използва за създаването на персонализирани инструменти, които са нужни на Международната космическа станция и астронавтите ги използват ежедневно в тяхната работа.

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 3] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/

Европейска нощ на учените 2022 г.: