Проф. Емил Маноах от Център за върхови постижения по информатика, информационни и комуникационни технологии

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Емил Маноах е професор в Института по механика на БАН и един от авторите на проектното предложение за Център за върхови постижения по информатика, информационни и комуникационни технологии финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Завършил е Факултета по математика и механика със специализация в областта на механиката. Така че той използва математически методи за изследване на механични обекти, като по-тясната му специализация е свързана с трептения и нелинейни явления при динамичното деформиране на конструкции.

Неговите хобита са доста разнообразни, той обича да плува, да слуша музика – най-вече джаз, да кара колело, да следи новостите в кино изкуството и да чете художествена литература.

Роля в проекта

В центъра за върхови постижения по информатика, информационни и комуникационни технологии финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проф. Маноах е ръководител на екипа от Института по механика, който е формулирал в рамките на този проект общо три основни задачи. Неговата роля конкретно е да изследва нелинейната динамика на т. нар. свързани полета. Тоест – взаимодействията на различни видове полета като топлинни и механични например, или на деформируеми тела и флуиди. Освен това като ръководител на проекта се грижи и за координацията на усилията на всичките си колеги в него.


РЕКЛАМА:

***

Метод на работа

Въз основа на методи, основани на трептенията на дадени конструктивни елементи, и конструкции може да се установи доколко те са здрави или не са, като това се извършва само въз основа на измервания с вибрации. Ако, на базата на измерените трепрения, се установи наличие на дефект/повреда , то дефектът се локализира, оценява се до каква степен конструкцията е повредена и колко би продължил животът ѝ. 

Екипът е предложил различни методи за изследването на целостта на конструкции, които са получили потвърждение чрез експериментални изследвания в чужбина, като те вече са публикувани и са придобили широка гражданственост.

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“