Д-р Велислав Бонев от Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Д-р Велислав Бонев е ръководител на Център по Археометрия с лаборатория по консервация и реставрация (ЦАЛКР), който е участник  в проект Център за върхови постижения „Наследство БГ“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е  изследовател втора степен (R 2) към катедра Археология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Основното му занимание е археометрията, която изследва материалните останки от нашите предци с интердисциплинарни методи или т. нар. неконвенционална археология, изследваща находките от по-различна гледна точка.

 Малкото си свободно време, между месеците на разкопки, обича да прекарва със семейството  и с кучето си, като се радва, че  всички те още го разпознават.

Роля в проекта

Той отговаря за координирането на поръчката, доставката и експлоатацията на новото  оборудване в (ЦАЛКР), която е част центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Въпреки че екипът я ползва от сравнително скоро, резултатите от нея вече са значителни.


РЕКЛАМА:

***

Настояща работа

В момента се извършват разкопки на археологически обект по трасето на главен път Е79 в близост до гр. Видин. Работата му е свързана с цялостното заснемане на различните археологически ситуации с помощта на съвременна апаратура като лазерен скенер FocusS 70, както и на сканираща тотална станция Trimble SX10Те позволяват полагането и възстановяването на план-квадратна мрежа, изготвянето както на 3D модели  на цели археологически обекти, така и на отделните етапи от прочуването им в кратки  срокове с много  по-голяма точност и резолюция от класическите  методи. По този начин модерната техниката спомага и улеснява работата на археолозите. Благодарение на тях, при големи и сложни археологически обекти,  се  намалява необходимостта от използването на конвенционалното техническото заснемане на отделните структури, което  отнема много време, с което археолозите обичайно не разполагат. 

Отделно от проекта той работи и върху изследване на метални изделия, изготвени от мед и медни сплави ( напр. фибули) от късножелязната епоха. Работата включва събиране на проби от различни археологически обекти , на които се прави химичен анализ, определя се елементният им съставът  и въз основа на това се прави опит да бъдат намерени източниците на използваните суровини, рецептите, характерни за дадена металообработваща работилница и др.

Интересен факт

Благодарение на съвременната техника с която разполагат археолозите, закупена  по проекта, , се създава възможност да се извърши 3D заснемане на древни пещи. Това позволява да бъде изготвен 3D модел на сканираният обект. Теренната археологическа работа изисква пещта да бъде физически срязана, за да бъде технически документирана. С изготвения преди това 3D модел се създава възможност дигитално да бъдат  направени допълнителни срезове, които да обогатят информацията за конкретния обект. 

 

 

Всички визитки вижте тук: https://nauka.bg/category/centrove/

[ЧАСТ 2] Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изтегли броя в PDF от тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-sept/