„Векът на науката“ (книга на БГ Наука)

Книга: „Науката през XX век“ вижте тук От появата на първите цивилизации насам, жаждата за знания и технологичното развитие на човечеството винаги са го водели

Технологични етапи на урока по чужд език

  Автор: Илиана Дечкова   Технологията в своята същност представлява алгоритъм, предварително изготвена програма за действие, която съдържа поредица от стъпки, помагащи за достигането на

Електронната среда на обучение през фокуса на преподавателите – анкетно проучване за установяване мненията и нагласите на действащите учители в България

  Резюме Статията представя резултатите от проведено анкетно проучване на принципа на онлайн групова анонимна анкета сред 53 действащи български преподаватели в Република България. Основната

Последно: