На 17 август 1771 г. английският химик Джоузеф Пристли установява, че растенията отделят кислород

На 17 август 1771 г. английският химик Джоузеф Пристли установява, че растенията отделят кислород. Той е един забележителен учен, естествоизпитател, теолог, философ и обществен деец. 

Рискове в промишлените компании

  маг. инж. Екатерина Илиева Танчева-Тодорова   РЕЗЮМЕ: В статията е разгледана същността на риска. Посочени са характеристиките на риск. Изброени са понятията характеризиращи се

Жените, променили науката на ХХ век

  Женската част от човечеството е направила много наистина значителни и често драматични приноси в науката. Най-забележителен е начинът, по който успехът на жените в

Последно: