Как фондация „Сай Хай“ подобрява образованието в България?

Как фондация „Сай Хай“ подобрява образованието в България?

Как фондация „Сай Хай“ подобрява образованието в България?

Как фондация „Сай Хай“ подобрява образованието в България?


Направи дарение на училище!***

 

„Сай Хай“ (SCI-HIGH) е извънкласно занимание, което залага на проблемно-базираното учене и има за цел да допълни учебните уроци по науки, математика, информатика и технологии с практически занимания, които водят до усвояване и прилагане на научния подход. Повече за програмата и целите ѝ разказва една от основателките ѝ – Ренета Богданова, с бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от СУ “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. Тя създава Сай Хай заедно със своя съученичка – Ели Стойкова.

 

На какъв принцип работи програмата?


Разбери повече за БГ Наука:

***

Фондацията се занимава с това да подкрепя и обучава учители, които да създават научни клубове в училищата, в които учениците са разделени на отбори и решават проблеми важни за тях и за общността им. В продължение на година работят в клубовете, пишейки на институции и провеждайки различни проучвания, като през цялото време са подкрепени от съответния учител, както и ментори. Накрая предлагат решението на съответния проблем на научен фестивал организиран в училището. За победителите следва национален фестивал, където презентират идеята си в рамките на 7 минути пред експертно жури.

Ренета Богданова споделя, че идеята за това се е родила от статистика, според която учителите по природни науки не се чувстват достатъчно подготвени да провеждат практически активности с учениците си. С времето, чрез натрупване на идеи, са усъвършенствали първоначалната такава и продължават да го правят и в момента.

До скоро фондацията е работила само с ученици в гимназиален етап, но вече го прави и с такива в прогимназиален етап. До това се стига чрез допълнително адаптиране на програмата, за което ключови са разговорите с учители и техния опит в класната стая, заявява Богданова.

Освен това, за последните 2 години от Сай Хай са успели да достигнат до различни училища – природо-математически гимназии, професионални гимназии, средни училища и т.н. Също така са работили с училища от различни части на България, като целта им е да проверят как работи програмата в различните региони и по този начин да заключат за различни проблеми в тях.

 

Как се издържа Сай Хай?

„На мускули“, казва шеговито Богданова, „с много партньорства на първо място. Другия начин е чрез проектно финансиране.“ От фондацията постоянно опитват да намерят проекти, които да издържат финансово клубовете. За момента покриват 80% от всичко, от което се нуждаят учениците, но това не е евтино и е трудно да продължава без външно финансиране. Материалите средно на един отбор за година са около 400 лв., отбелязва тя.

 

Какво е отношението на учениците към проекта?

Ренета Богданова разказва, че наблюдава изключителен ентусиазъм в децата. „Някои от тях пътуват по 4 часа, за да стигнат до националния фестивал, правят страхотни плакати и украси за щандовете си, дори принтират тениски с имената на отборите си“. Допълва, че вкарват и много труд в представянето си, репетират с дни, организират се и си разпределят много добре ролите. Тя казва, че комуникацията именно с учениците е най-важна за Сай Хай, за да се разбере къде са срещали трудности, какво им е било интересно и чрез тази информация те да могат да се подобряват в работата си.  По нейно мнение най-големите предизвикателства обикновено са свързани с комуникацията помежду им и с менторите, както и с качеството на данните и анализирането им.

Споделя и за страхотната обратна връзка, която получава от учениците, участвали предни години в Сай Хай. Някои от тях й споделят, че именно там са се запалили по даден аспект на науката и са решили да се занимават с него в по-нататъшното си образование, други дори са заложили като своя цел да станат ментори по програмата.

Именно менторите са много важна част от проекта. „Много щеше да ни е сложно без тях“, признава Ренета Богданова. Необходимо е да има експерти в конкретната област, които да насочват учениците и да ги подпомагат в процеса на изучаване на дадена сфера, също така и да ги мотивират. За нея именно мотивацията е най-важното при един такъв проект.

Тя очаква все по-често отваряне на университетите и други институции към идеята за инициативи, свързани с мотивирането на младите да се обърнат към науката, посредством дни на отворените врати и други кампании, с които да им покажат всъщност какво представлява да се занимаваш с нея.

 

Решаването на проблемите в образователната ни система

„Трябва да има фокус, една организация не може да реши всички проблеми“, апелира Богданова. По тази причина, в момента фондацията се опитва да си намери партньори – организации, опитващи да решат същия проблем като Сай Фай, за да могат да се подпомагат в мисията си.

Изразява мнението, че е изключително важно да не се търсят мигновени резултати,  а да се изгради дългосрочна система за подобряване на образователната система, но за целта е нужно да се определи и как ще се оценява напредъка и работата на учителите. Освен това, е необходимо да се изгради добра система и за подготвянето и селектирането на самите учителите. Като ключово определя и адаптирането на новите технологии в  образователния процес. Също така е много важно порастващите да бъдат мотивирани чрез показване на добрите примери в науката, чрез помощ от експерти, цялостно чрез комуникиране на науката.  

 

Бъдещето на програмата

От Сай Хай не планират рязък скок в развитието на кампанията. Към момента работят с 10 училища и смятат да запазят тази бройка, тъй като ще се адаптира програмата и съответно тя  трябва да бъде тествана преди да се разрасне фондацията. Едновременно с това, този период от една година ще им позволи да намерят още партньори, чрез които в бъдеще да развият проекта. Целта е в следващите 10 години Сай Хай да е достигнал до всеки регион в България.

 


Емил Кръстев

Източник: https://sci-high.org/


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.