Търсене
Close this search box.

Рискове в промишлените компании

 

маг. инж. Екатерина Илиева Танчева-Тодорова

 

РЕЗЮМЕ: В статията е разгледана същността на риска. Посочени са характеристиките на риск. Изброени са понятията характеризиращи се от риска. Разгледани са различни класификации, оценки и методи за оценка на рисковете в предприятията.

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Риск; същност; характеристики; класификации; оценка и методи за оценка 

 

Въведение

Икономическият риск е вероятност, която измерва възможните промени, както и генерираната несигурност, които могат да окажат влияние върху резултатите на дадена компания или резултатите от инвестицията. Поради тези рискове резултатът може да варира във времето.

Икономическият риск е вероятност или няколко, която отразява възможните вариации, които могат да възникнат в различните сценарии, с които една компания взаимодейства. По този начин икономическият риск измерва несигурността, породена от различните възможни събития, които могат да настъпят с течение на времето, което може да има пряко въздействие върху компанията. Важността на измерването на този риск е фактът, че отчетът за доходите зависи от тези рискове. [1]

 

Същност на риска

Несигурността и неувереността са други форми на понятието „риск”. Така могат да бъдат наречени породилите се съмнения на човек, от гледна точка на възможните изходи и тяхната реализация. Може да се каже, че несигурността е личното усещане на хората за риска. Тази несигурност е отражение на отрицателната оценка, която субекта дава на дадено събитие в бъдещето. Когато явлението не е достатъчно добре опознато и неговите закономерности и начини на протичане не са установени, то тогава налице е гореспоменатата несигурност.

Основно рискът се дели на две части – обективен и субективен. Обективният например е свързан с явления от рода на земетресения, наводнения, урагани и други, които се случват без човешка намеса, извън човешката воля. Субективен риск се наричат авариите в промишлеността, екологичните катастрофи и други подобни, зад които стои основно човека. [4]

 

Характеристики на риска

Рисковете съдържат фактори, които се различават по време или място на формиране, начин на проявление, степен на влияние върху работата на организацията. Резултатът от тяхното влияние може да бъде неблагоприятна ситуация под формата на:

  • пропуснати (неполучени) ползи;
  • пряка загуба;
  • липса на резултати от дейността;
  • събития, които могат да причинят загуби или неполучаване на приходи в бъдеще.

Видовете корпоративни рискове са взаимосвързани и взаимозависими. Промяната в едно може да засегне други, като увеличи или намали тежестта им. [2]

Рисковете характеризират следните понятия:

  1. Икономическа същност, връзка със стопанската дейност на предприятието, влияние върху формирането на печалбата.
  2. Вероятността за формиране, която се проявява във факта, че отрицателно събитие в икономическата дейност може или не може да се случи в зависимост от редица фактори.
  3. Несигурност на последствията, липса на редовност. Според степента на риск последиците от икономическия процес могат да варират в значителни граници, като се отразяват под формата на материални загуби и във формирането на приходната част.
  4. Очаквано неблагоприятно въздействие. Последиците от рисковете влияят положително или отрицателно на резултатите от производствения процес, но е обичайно да се оценяват от гледна точка на възможните отрицателни последици. В резултат на рисковете е възможна загуба на печалба и самия капитал, което при критични обстоятелства е изпълнено с фалит на компанията.
  5. Променливост на нивото, променливост поради влиянието на фактори, които са в непрекъсната динамика.

Субективността на оценката, т.е. нейната неравнопоставеност в зависимост от редица фактори (достоверност на информацията, пълнота, квалификация на мениджърите). [2]

 

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 163 на списанието.

Моля, не пропускайте това (1 минута четене)

БГ Наука моли за вашата подкрепа. Ние сме организация с нестопанска цел и се борим за каузата да направим науката по-близка до хората, като създаваме статии, видеа, аудио материали и други видове полезно и лесно разбираемо съдържание, безплатно в интернет.

Нямаме реклами в сайта и може да се чете приятно и лесно. Това пространство е ваше. 

Не бъдете от тези 99%, които подминават това съобщение. Бъдете от хората, които искат промяна.

Направете услуга на себе си и подкрепете БГ Наука, като се абонирате за 9 лв. на месец за сп. „Българска наука“

Ако можете да си позволите по-голяма сума може да направите Еднократен/Вечен абонамент за БГ Наука или да направите дарение към “Сдружение Форум наука” за повече безплатно полезно научно съдържание на български език. Повече тук >>

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.