Търсене
Close this search box.

Макроикономическа политика при социалната защита на потребителите. Социална самозащита на потребителите

Автор: Елка Цонева Резюме: Обхватът на социалната защита е свързан с решаването на значими и признати обществено-социални проблеми като потребности от доходи, потребление, обслужване, жизнена

Правен статут на фирмата

Автор: Катя Еремиева   Търговец по смисъла на закона е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговска дейност. Търговецът се определя по

Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“

Провокирани от значителните промени в индустриалното производство и икономическите процеси, предизвикани от бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра

Какво се случи с либералната холандска интеграционна политика: анализ в контекста на интеграционната политика на ЕС

Автор: Димитър Русков Резюме Тази статия е част от дисертационния трудна тема“Ролята на обществената библиотека в контекста на имиграционната и интеграционна политика на Холандия”. Още в

Последно: