Макроикономическа политика при социалната защита на потребителите. Социална самозащита на потребителите